Fagfornyelsen og samarbeid med verden

Skolen har alltid vært en døråpner til kunnskap og faglige oppdagelser for elevene, og nå skjer det noe viktig. Den varslede fagfornyelsen introduserer blant annet livsmestring, demokrati og bærekraftig utvikling som tverrfaglige temaer i de nye læreplanene. Det betyr at FORUTs samarbeid med skolene kan styrkes.

Kronikk av Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.
Først publisert av Oppland Arbeiderblad.

FORUT, Innlandets egen bistandsorganisasjon, har i flere tiår samarbeidet med barnehager og skoler i Innlandet og i resten av Norge. I ulike kampanjer har barn og unge lært om og gjort noe for jevnaldrende i FORUTs samarbeidsland i Asia og Afrika. Med bruk av tekster, bilder, musikk og videofilmer forteller vi om hverdagsliv og likhet og ulikhet i måten vi lever på. Mye handler om spennende og naturlige forskjeller, mens noe handler om det som er urettferdig, som at noen barn blir frarøvet muligheten for utdanning.

Videregående skoler som nye partnere

I løpet av det siste året har FORUT også inngått fem samarbeidsavtaler med videregående skoler, og tre av disse ligger i Innlandet. Felles for alle skolene er at de ønsker å komme tettere på det praktiske utviklingssamarbeidet i en bistandsorganisasjon. Målet vårt er at elevene får innsikt i hva vi arbeider med i våre samarbeidsland, og temaene er de som fagfornyelsen handler om: livsmestring, demokrati, medborgerskap og bærekraftig utvikling. På denne måten kan FORUT bidra til elevenes egne oppdagelser og erfaringer, og dermed være en viktig del av verktøykassa for videregående skoler som nå skal levere fagfornyelsen i praksis.

Livsmestring

Ungdommer verden rundt har de samme drømmene om å mestre sitt eget liv, og gjennom innsikt og samarbeid kan vi sørge for at flere unge får en utdanning og et arbeid med inntekter å leve av. Livsmestring handler om å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper oss til å håndtere medgang og motgang, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måteI Norge er det lett å tenke at skolen er et viktig sted for livsmestring. Samtidig får millioner av barn ikke den skolegangen de trenger, på grunn av fattigdom, krig og naturkatastrofer.  

Et eksempel er “Sunita” (bildet over) på 17 fra Bangalore sør i India. Høsten 2019 ble hun reddet ut av et liv i slaveri som innebar endeløse arbeidsdager og gjentatte overgrep. Hun bor nå på et krise- og omsorgssenter som FORUT støtter gjennom en lokal partnerorganisasjon i India. 17-åringen bor der med om lag 70 andre jenter i samme situasjon. Her vinner langsomt jentene tilbake kontrollen over eget liv gjennom skolegang, helsehjelp, fysisk aktivitet, kulturarbeid og annet samarbeid på senteret.  

Elverum videregående skole ble i 2019 en ny og viktig partner for dette krise- og omsorgssenteret. Sammen skal vi følge jentenes utvikling framover. Sammen skal vi sørge for å vinne livsmestringen tilbake for jenter som “Sunita”. Raufoss videregående skole er fra våren 2020 også med i et FORUT-samarbeid, med fokus på trygghet, omsorg og skolegang i et annet prosjekt sør i India.

Bærekraftig utvikling

Lena-Valle videregående skole er en grønn pilotskole og har nå inngått en avtale med FORUT om å utvikle bærekraftige arbeidsplasser nord på Sri Lanka. Dette er et krigsherjet område der tusenvis av krigsenker lever i ekstrem fattigdom. Med en lokalpartnerorganisasjon skal vi sammen sørge for at 250 kvinner får opplæring og støtte til oppstart av småskala næringsvirksomhet de kommende tre åra, basert på fornybare ressurser. Dette er bærekraftig utvikling i praksis.

Demokrati og medborgerskap

Fagfornyelsen har ambisjon om at elevene skal utforske hvordan de kan påvirke samfunnet rundt seg i dag og i framtida og identifisere områder der menneskeverdet blir utfordret.Dette går rett til kjernen av FORUTs utviklingssamarbeid i Asia og Afrika. Vårt mål er at folk skal frigjøres fra utnyttelse og fattigdom og ha reell makt til å endre sine liv. Like rettigheter og muligheter for alle forutsetter et internasjonalt samarbeid.

Rigget for framtida

Vi mener fagfornyelsen er et stort og viktig grep for å rigge våre barn og unge for framtida. Vi vil være en partner for en slik fornyelse i skolen og åpne dører til helt konkrete problemstillinger og prosjekter, slik at ungdommer kan gjøre sine egne oppdagelser, refleksjoner og erfaringer. Vi har allerede et samarbeid med noen av Innlandets videregående skoler og vil framover invitere flere nå som fagfornyelsen trer i kraft i skoleverket fra høsten 2020.

Samarbeid for å nå målene

Norge har forpliktet seg til å bidra til at verden når FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål nummer 17 heter nettopp “samarbeid for å nå målene”, og dette understreker betydningen og styrken i en felles innsats lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Sammen med lærere og elever kan vi skape varige forandringer og forbedringer i verden omkring oss. Det gjør vi best ved å hjelpe mennesker ut av fattigdom, slik at de selv kan løfte seg selv og andre videre mot økonomisk selvstendighet og nye mål.

Generalsekretær i FORUT, Ida Oleanna Hagen.

Siste nyheter