Flom og pandemi i Malawi

I Malawi har en dramatisk tropisk storm og regnflom ført til en enda vanskeligere hverdag for hundretusenvis av fattige mennesker. Om lag 72 % av befolkingen lever i ekstrem fattigdom, altså for mindre enn 1,9 dollar om dagen.

Stormen og regnflommen førte til at presidenten erklærte katastrofetilstand 26. januar, og i en lokal FN-rapport fra 11. februar ble det slått fast at 995.000 mennesker er rammet av uværet som særlig har gjort stor skade i hovedstadsområdet og i sør. Denne flommen kommer nå som en tilleggsbelastning til håndteringen av pandemien.  

Malawi er samtidig et relativt fredelig land med gode forutsetninger for mer vekst og velstand for sine 18 millioner innbyggere. Det er et viktig grunnlag for et land som kan få doblet sitt innbyggertall framover mot 2050. 

Utvikling og tilbakeslag 

Den tropiske stormen “Ana” viser at Malawi er sårbar for naturskader og klimaforandringer, fordi landet har en dårlig utbygget infrastruktur og kraftforsyning, samtidig som millioner av familier lever som bønder med små eiendommer som drives med enkle redskaper.  

Siden landet fikk flerpartivalg og demokrati i 1994 har det vært flere gode utviklingstrekk, samtidig som Norad fastslår at landet fortsatt er helt avhengig av bistand utenfra. For Norges del handler denne bistanden først og fremst om støtte til et mer klimasmart landbruk, kvinner/likestilling, helsearbeid og økt satsing på skole og utdanning. Mye av dette passer godt inn i FORUTs prioriteringer. 

Malawi har hatt flere avsløringer av korrupsjon, som igjen har ført til at økonomisk støtte til utvikling i regi av myndighetene har stanset opp i perioder. FORUT er blant mange organisasjoner som også mottar direkte støtte til sine utviklingsprogrammer i Malawi, og der innsatsen skjer gjennom gode partnerskap med lokale organisasjoner og lokalsamfunn. 

Mobiliseringen av kvinner 

FORUTs innsats i Malawi retter seg mot å forebygge rusbruk og seksuell vold, med særlig oppmerksomhet på kvinner, og hvordan menns bruk av rusmidler og oppførsel er til skade for både kvinner og menn. Dette er dramatisk for den enkelte, og på et overordnet nivå er det skadelig for den videre utviklingen av landet, fordi sosial og økonomisk nød er et hinder for utvikling.  

Mye av FORUTs arbeid skjer gjennom Malawi Girl Guides Association (MAGGA) – en jentespeiderorganisasjon som jobber med forebygging av rus, seksuell kjønnsbasert vold og barneekteskap. MAGGA jobber direkte med mange ofre, og tilbyr psykososial støtte, rapporteringer til rettssystemet og programmer for at disse jentene skal komme seg tilbake til skolebenken etter å ha vært utsatt for overgrep, voldelige forhold og barneekteskap. Seksuell vold er et stort problem som har økt i omfang i Malawi under pandemien. 

Pandemi og tilbakeslag 

I krisetider forsterkes slike sosiale problemer, og det er de mest sårbare som rammes hardest. MAGGA registrerer at flere tenåringer i Malawi blir gravide, at flere under 18 år inngår ekteskap og at flere elever i skolen dropper ut på grunn av alkoholbruk. Dette skjer som en følge av at skoler har vært stengt i lange perioder under pandemien, og fordi helsemyndighetene har prioritert smittevernarbeid og vaksineprogrammer i kampen mot spredningen av koronaviruset. Da blir annen helseinnsats nedprioritert, viser erfaringene fra vår partnerorganisasjon MAGGA. 

Mange havner i barneekteskap 

I 2017 vedtok parlamentet en 18 års aldersgrense for inngåelse av ekteskap i Malawi, men loven blir ikke håndhevet. Regjeringens egen statistikk viser at så mange som 6 av 10 jenter blir gift før de er 18 år i enkelte distrikter i landet. Skadevirkningen av barneekteskap viser seg blant annet i skolene, der mange jenter slutter når de gifter seg og blir mødre. 

Problemet eksisterer fortsatt, tross nye lover. De fleste av disse ekteskapene varer ikke lenge. Mange av barnefedrene er også svært unge, mangler jobb og klarer ikke å forsørge sine familier. Etter at barnet er født, forlater de fleste fedrene sine familier og lar jentene sitte igjen i en fortvilet situasjon. Det er denne virkeligheten som er bakteppet for mye av MAGGAs arbeid i samarbeid med FORUT. 

Håp for framtida 

Pandemien har kastet millioner av mennesker i Malawi og andre land tilbake i ekstrem fattigdom. Midt i denne alvorlige utviklingen har Verdensbanken nylig meldt at den mener pilene nå snur rett vei igjen. Verdensbanken mener at antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom vil være tilbake på samme nivå som før pandemien mot slutten av 2022.  

Pandemien har også ført til at flere land, organisasjoner og privatpersoner er oppmerksomme på at globale helsekriser må løses i et globalt samarbeid. Dermed blir det mer penger til slik innsats, og til forebyggende arbeid som fattigdomsbekjempelse, mer helseinnsats og tiltak for utvikling av bedre løsninger for landbruket i møtet med klimaendringene. Det er håp for framtida, med andre ord. 

Norsk besøk til Malawi 

I mars 2022 besøkte utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim Malawi. Målet med besøket var blant annet økt oppmerksomhet på landbruk og matsikkerhet i Malawi, i forhold til framtidige klimaendringer. Temaet var spesielt aktuelt etter ødeleggelsene og oversvømmelsene landet opplevde som følge av den tropiske stormen “Ana”. Norge øker støtten til investeringer i småbønder og bygdesamfunn i Malawi kraftig. 

– Dette skal brukes til å bedre mulighetene for småbønder, fordi dette er ryggraden i Malawi, sa Tvinnereim under sitt besøk.  

Dette er gode nyheter for alle som er opptatt av den videre utviklingen i Malawi, fordi denne formen for fattigdomsbekjempelse også legger grunnlaget for mye annen innsats knyttet til levekår for kvinner, likestilling, god helse og muligheten for skolegang og utdannelse for både jenter og gutter. 

Siste nyheter