Folket vant kampen mot ebola

Nasjonal feiring i november over hele Sierra Leone – landet var ebola fritt!

Folk danset og sang i gatene, på skolene, på arbeidsplassen og hjemme! Den 7. november var dagen det ble markert at landet nå er ebola-fritt. Da hadde det gått 42 dager siden siste nye tilfelle av ebola, dobbelt så lenge som inkubasjonstida på tre uker.

3.955 leonere mistet livet i de 18 månedene ebola-epidemien sto på. Men mange flere liv ble reddet, etter hvert som forebyggingstiltakene kom på plass.

Det var folket i Sierra Leone som vant kampen mot ebola! Innsatsen som ble gjort av doktorer og helsevesenet var viktig nok, ja helt nødvendig. Men det var den folkelige mobiliseringen som utgjorde den store forskjellen, sa Nordström.

WHOs stedlige representant i Sierra Leone, Anders Nordström, var hovedtaler ved en FORUT-konferanse i Freetown noen dager før D-dagen. Han roste den folkelige mobiliseringen som hadde funnet sted.

– Det var nødvendig å utfordre og endre tradisjonelle forestillinger og holdninger dersom man skulle stoppe spredningen av ebola-smitte. Dette kunne bare skje ved å mobilisere lokal-samfunnene og lederne der, og det lyktes, sa Nordström.

FORUT Sierra Leone fikk på den samme konferansen mange gode ord for hvordan organisasjonen hadde bekjempet ebola i sine prosjektområder. Direktør for planlegging i Departementet for sosial velferd, likestillig og barnrettigheter, Paul Safomba, viste til at FORUTs prosjektområder hadde hatt bare noen veldig få smittetilfeller. Det var totalt bare fem ebolatilfeller i de 125 landsbyene som FORUT har prosjekter, og ingen av disse tilflelle førte til videre smitte.

Siste nyheter