FORUT-delegasjon i Geneve

Øystein Bakke fra FORUT og flere representanter fra våre partnerorganisasjoner deltar denne uka på WHO sitt «Forum on alcohol, drugs and addictive behavior».

Dette er det andre forumet av sitt slag i FN-organet Verdens helseorganisasjon (WHO). Målet er å skape drivkraft i det internasjonale WHO-arbeidet for å redusere den helsemessige og sosiale byrden knyttet til bruk av alkohol, narkotika og andre avhengighetsskapende aktiviteter.

FORUT-nettverket er representert ved CWIN Nepal, APSA India, FoRUT Sierra Leone, SAAPA (South African Alcohol Policy Alliance), WAAPA (West African Alcohol Policy Alliance) og GAPA (Global Alcohol Policy Alliance).

Forumet er en viktig møteplass for å diskutere alkoholpolitikk, samarbeide om å få rus og folkehelse på dagsorden, og styrke eksisterende partnerskap og prosjekter i FORUT-nettverket.

Øystein Bakke fra FORUT har sekretariatet i GAPA og representerer begge organisasjonene på møtet. Dette er den del av FORUTs viktige arbeid for å bygge god alkoholpolitikk både globalt og i mange land. FORUT har et godt og langvarig samarbeid med WHO i dette arbeidet.

Du kan følge innleggene og mye av det som skjer rundt forumet på Twitter med emneknagg #FADAB2019.

Siste nyheter