FORUT deler bistandserfaringer i WHO-møte

I dagens Forum-møte i Verdens helseorganisasjon (WHO) presenterte FORUT sine erfaringer med å inkludere forebygging av rusproblem i bistandsarbeidet. FORUTs lokale partnerorganisasjoner har lang erfaring med dette.

Hvert annet år inviterer WHO til Forum on Alcohol, Drugs and Addictive Behaviours. Denne uka gjennomføres konferansen for tredje gang. Dette er et forum som skal fremme dialog mellom WHOs medlemsland, ulike WHO-regionkontorer, relevante FN-organer og sivilsamfunnsorganisasjoner. Disse setter hverandre i stevne over fire dager, og blant temaene er alkohol og alkoholrelaterte skader, spillavhengighet (både gaming og gambling) og narkotikautfordringer i verden.

Onsdag var FORUT invitert til å holde et innlegg om alkohol, narkotika og utviklingssamarbeid, med vekt på sivilsamfunnets rolle i å forebygge skader fra alkoholbruk. Øystein Bakke representerte FORUT, og la særlig vekt på at det er forskjell mellom høyinntekstland og lav- og mellominntektsland når vi snakker om alkohol og -narkotikabruk. En av forskjellene er demografien i en del afrikanske land, med unge befolkninger som opplever å få økt kjøpekraft og som bruker stadig mer alkohol – her ligger det et potensiale for økt skadeomfang.

I sin presentasjon løftet Øystein fram to eksempler på to typer program som FORUT sammen med partnerorganisasjonene gjennomfører med gode resultater. Den ene er program der FORUTs partnere angriper både destruktive maskuline normer og skadelige konvensjoner rundt alkoholbruk. Den andre gjelder de nasjonale alkoholpolitikkalliansene i mange vestafrikanske land, som er i ferd med å lykkes med å, i samarbeid med nasjonale myndigheter, få vedtatt sårt tiltrengte alkoholpolitiske rammeverk. 

Les mer om FORUTs arbeid på våre ressurssider for rus som utviklingshinder http://www.add-resources.org/

Siste nyheter