FORUT-faddere forandrer verden

Midt i året 2020 har FORUT mer enn tre tusen faste givere som vi kaller FORUT-faddere. Er du en av disse er du med på å gi FORUT mer enn 6 millioner kroner i året til våre gode prosjekter.

Vi har sett en eventyrlig utvikling i antall FORUT-faddere de siste årene, noe som blant annet har gjort det mulig for FORUT å sette i gang byggingen av Nepals første barnepsykiatriske klinikk.

Nepal er et land med 12 millioner barn, stor fattigdom og store utfordringer etter jordskjelvkatastrofen i 2015. Barnepsykiatri har vært et ikke-tema. Nå får landet sin først barnepsykiatriske klinikk og barn med store traumer kan endelig få hjelp.

Nepals første barnepsykiatriske klinikk er snart ferdig bygget.

Bildet øverst, fra oktober 2019, viser en gruppe FORUT-faddere på studiereise i Nepal med FORUT. Her besøker de byggeplassen for den nye klinikken. Mye har skjedd det siste halvåret til tross for at Nepal, i likhet med Norge, har vært nedstengt i mange uker. Klinikken skal etter planen være ferdig i løpet av høsten 2020.

Siste nyheter