FORUT-familien samlet digitalt

– Sterke, langvarige og likeverdige partnerskap er nøkkelen til vår suksess, sa generalsekretær Ida Oleanna Hagen i sin åpningstale til en tre dager lang samling som FORUT nå arrangerer sammen med sine partnere. 

45 deltakere fra 10 land deltar, og under åpningen markerte FORUT sitt 40-årsjubileum og takket alle partnere for samarbeid og vennskap gjennom 40 år. Sammen har mer enn seks millioner mennesker direkte fått hjelp av FORUT-familien, som nettverket av partnere ofte omtales som. 

Tema for denne årlige partnersamlingen, som i år foregår virtuelt, er rus som utviklingshinder. FORUT har sin opprinnelse i IOGT-bevegelsen i Norge, som oppstod blant annet på grunn av de negative konsekvensene alkohol hadde på fattiges levekår og spesielt kvinner og barns livskvalitet. Sammen med andre folkelige bevegelser på 1800-tallet, var de viktige i oppbyggingen av demokrati og folkemakt i Norge. Troen på folks mulighet og vilje til å endre egne livsvilkår danner den grunnmuren FORUT står på den dag i dag.

I sin tale vektla Ida hvor viktig troen på lokalt eierskap har vært i FORUTs utviklingssamarbeid, og at de gode resultatene kommer fra den ekspertisen alle partnere bringer med seg inn i samarbeidet. Samtidig legger vi stor vekt på å dele og lære av hverandre.

Ida takket også alle partnerorganisasjonenes ledere, og understreket at det er i kriser betydningen av god ledelse blir avgjørende. FORUTs partnere har dyktige ledere som har stått med rak rygg, støttet sine ansatte, beskyttet målgruppene og vært talspersoner for folks rettigheter under covid-19.

– De har vært en stor inspirasjon for alle ansatte i Norge, og rollemodeller for eget lederskap, avsluttet Ida.

Representantene fra de ulike partnerne takket FORUT og understreket i sine hilsener særlig betydningen av det langvarige og likeverdige samarbeidet, og at FORUT-nettverket er en kunnskapsbank og en plattform for å dele erfaringer og praksis. De takket også varmt for at FORUT har vært der gjennom denne og tidligere kriser, som borgerkrig, tsunami og jordskjelv.

Samlingen fortsetter denne uka, med presentasjoner og debatter blant annet om WHOs arbeid med alkoholspørsmålet og hvordan koronapandemien har påvirket partnernes arbeid både med alkoholpolitikk og utviklingsarbeid. Det vil også være eget webinar om barnerettigheter og alkohol i Afrika, arrangert av FORUTs lokale partnere.

Siste nyheter