FORUT med i Etisk Handel Norge

Vi i FORUT forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Det betyr også at våre kunder skal føle seg trygge på at vi gjør det vi kan for å bidra til en bedre verden.

FORUT jobber tett med leverandører i Nepal, Sri Lanka og India og direkteimporterer varer for salg i Norge. Dette er varer som selges i vår nettbutikk og gjennom våre kampanjer.

Vi har tett kontakt med produsentene våre og streber hele tiden etter å tilby varer produsert etter etiske, dyrevelferdsmessige og bærekraftige prinsipper. For å sikre enda bedre rutiner på dette har vi meldt oss inn i Etisk Handel Norge.

Økt kompetanse og veiledning

– Gjennom medlemskapet ser vi muligheter til å øke vår egen kompetanse og formalisere avtaler og dokumentasjon fra våre leverandører gjennom flere år. Vi vil også få veiledning ved inngåelse av kontrakt med nye leverandører og sikre at kundene våre kan handle i visshet om at de bidrar til gode arbeidsvilkår og produksjon med lav miljøbelastning, sier vareansvarlig i FORUT, Bjørg Astri Slettum.

FORUT er på grunn av sin størrelse ikke omfattet av åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juni 2022, men ser at den kan føre til større bevissthet hos forbrukerne og at vi derfor må ha dokumentasjon på plass i større grad enn tidligere.

Bjørg Astri Slettum fra FORUT (t.v.) sammen med daglig leder i Etisk Handel Norge, Heidi Furustøl.

Kvalitet og bærekraft koster

– Det at FORUT ønsker å tilby varer fra ansvarlig produksjon, påvirker også prisnivået. Våre produkter er kanskje dyrere enn tilsvarende produkter andre steder, men handler dere hos FORUT bidrar til dere til fokus på sunne produksjoner for både mennesker, dyr og miljø. Vi er stolte over å ta dette ansvaret, formidle denne delen av vår virksomhet og bidra til å nå FNs bærekraftsmål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon, forteller Slettum.

FORUT importerer mange varer som inngår i innsamlingsarbeidet til de over 1100 deltagerne i Barneaksjonen. I tillegg driver vi en nettbutikk, utsalg hele året i FORUTs lokaler på Gjøvik og en pop-up julebutikk på CC Gjøvik.

Mange mennesker kjenner til produktene våre, særlig filtvarene fra Nepal og koseapen Monki som er produsert på Sri Lanka. Vi setter stor pris på alle som handler og at vi gjennom salget bidrar til bærekraftig utvikling i våre samarbeidsland.

Filtvarer produsert for FORUT i Nepal.

Etisk Handel Norge (EHN)

  • EHN ble stiftet i år 2000 av Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (i dag Virke), Kirkens Nødhjelp, LO og Coop Norge.
  • Bakgrunnen for initiativet var erkjennelsen om at handel er en viktig forutsetning for utvikling. Da må handel skje på en måte som sikrer anstendige arbeids- og miljøforhold i hele leverandørkjeden.
  • I dag er EHN Nordens største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder.
  • EHN tilbyr medlemmene individuell rådgivning og oppfølging, tilgang til kurs, ressurser og verktøy, og vårt nasjonale og internasjonale fagmiljø med god muligheten for kompetanseheving og erfaringsutveksling.

Siste nyheter