FORUT med reiser til Nepal og Sri Lanka

FORUTs planlagte fadderreise til Nepal i oktober 2023 er snart fulltegnet, men fortsatt er noen plasser ledige. Våren 2024 blir det en tilsvarende reise til Sri Lanka.

Nærmere tjue FORUT-faddere og andre støttespillere har allerede meldt seg på høstens reise til Nepal, men fortsatt er det noen plasser ledige. Er du interessert i reisen, så ta kontakt med reiseansvarlig på epost ingvar@forut.no. FORUTs reiser til samarbeidslandene har som mål at flere faddere og samarbeidspartnere i Norge skal få egne opplevelser og erfaringer med utviklingssamarbeidet. For FORUT er reisene også en god anledning til å presentere ulike partnerorganisasjoner i landene, og vise fram det vi får til i vårt samarbeid med ulike organisasjoner, lokale myndigheter og enkeltmennesker.

Innsyn, åpenhet og opplevelser

I oktober 2022 var en gruppe fra FORUT på besøk i Nepal. Reisefølget fikk en inngående orientering om FORUTs satsing på et psykisk helse-tilbud for barn og unge, blant annet gjennom et besøk til klinikken på Kanti Childrens Hospital i Katmandu. Det var også besøk til CWINs krisetelefon for barn og unge i Nepal, og til krise- og omsorgsenteret Balika Peace Home noen mil utenfor hovedstaden. Slike reiser handler om en flerårig praksis med at FORUT ønsker innsyn i sitt arbeid. Denne åpenheten og erfaringen for FORUTs ulike støttespillere og samarbeidspartnere bygger viktige relasjoner og godt samarbeid over tid. Reisen til Nepal i oktober koster kr 28 000,- per person, og du leser mer om reisen på Reis med FORUT – FORUT

Sri Lanka våren 2024

Etter et ufrivillig pause som følge av pandemien, planlegger FORUT nå også for en ny reise til Nepal i februar/mars 2024. Denne reisen skal planlegges i vår, og målet er at en invitasjon til reisen sendes ut i FORUTs nettverk rett etter sommeren. Dersom du tenker at du kan være med på en slik reise, så kan du allerede nå melde interesse. Da får du tilsendt invitasjonen når den er klar. Reisen starter med et kort opphold i hovedstaden Colombo, før en rundreise til flere av FORUTs samarbeidsprosjekter og programmer nord på øya. I dette området har FORUT i flere år blant annet bidratt til husbygging, brønnboring og lokale kurs og finansieringsordninger for kvinner som vil satse på egne arbeidsplasser og lokale råvarer. Reisen til Sri Lanka omfatter også et besøk til teplantasjene og området rundt Kandy midt på øya.

Patmaroge er ei av kvinnene som har fått hjelp gjennom et FORUT-støttet prosjekt nord på Sri Lanka. Her med ektemannen og ei av døtrene.

Siste nyheter