FORUT sertifisert som «Great Place to Work»

FORUT er anerkjent med den globale standarden «Great Place to Work». Samtlige ansatte er fornøyd med arbeidsplassen sin i en ny medarbeiderundersøkelse.

– Vi er veldig glad for å få denne anerkjennelsen og en bekreftelse på at FORUT er et godt sted å jobbe. Menneskene i organisasjonen er vår viktigste ressurs, sier generalsekretær Ida Oleanna Hagen.

Treff på første forsøk

Det er første gang FORUT har tatt i bruk medarbeiderundersøkelsen og analyseverktøyene til Great Place to Work – et globalt selskap som er ledende på arbeidsmiljø- og kulturutvikling. Selskapet analyserer medarbeidertilfredshet og -tillit gjennom en grundig og vitenskapelig undersøkelse, og hvert år måler de tusenvis av virksomheter over hele verden.

– En Great Place to Work-sertifisering er et synlig bevis på at FORUT har lykkes med en tillitskultur preget av respekt, stolthet og fellesskap, sier Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work.

Stolthet og omsorg

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon med hovedkontor på Gjøvik og distriktskontor i Oslo og Tromsø. Den yngste blant de ansatte er 28 år og startet denne måneden, mens den eldste nylig gikk av med pensjon etter fylte 70 og 35 år i organisasjonen. FORUT driver utviklingssamarbeid med partnere i Afrika og Asia og informasjonskampanjer for skoler og barnehager i Norge.

– Hver arbeidsdag inneholder store spørsmål uten enkle svar. Det er vonde historier om urett og nød, og vakre historier om håp og endring. De ansatte i FORUT opplever stor mening og stolthet med jobben de gjør, og jeg er glad for at undersøkelsen viser at vi har stor tillit til hverandre og til ledelsen. Men det beste er at alle opplever at vi har omsorg for hverandre, sier Hagen.

Se en kort video om sertifiseringen og arbeidshverdagen i FORUT:

Siste nyheter