Global Fund suspenderer avtale med Heineken

Det globale fondet for bekjempelse av HIV/AIDS, tuberkulose og malaria har suspendert sin kontroversielle partnerskapsavtale med ølprodusent Heineken. Årsaken er bruken av ”øljenter” som utsettes for seksuell utnyttelse og trakassering når de promoterer Heineken sine merkevarer i Afrika. FORUT har deltatt i et internasjonalt initiativ for å få stoppet avtalen.

I forbindelse med Verdens økonomiske forum i Davos i januar 2018 ble det offentliggjort at The Global Fund hadde signert en partnerskaps­avtale med den nederlandske ølgiganten Heineken angående assistanse til logistikkutvikling i noen markeder i Afrika.

Kontroversielt samarbeid

Avtalen mellom det globale fondet og Heineken ble umiddelbart oppfattet som veldig kontroversiell av mange, siden alkohol bidrar vesentlig til den samlede sykdomsbyrden i verden, både når det gjelder sykdom og tidlig død. Ikke minst er det dokumentert at alkoholbruk er en medvirkende årsak til spredning av både tuberkulose og HIV/AIDS.

FORUT deltok (gjennom Global Alcohol Policy Alliance) i et internasjonalt initiativ med et åpent brev til Global Fund der de sammen med IOGT International og den internasjonale NCD Alliance pekte på de grunnleggende interessekonfliktene mellom helse, inkludert HIV/AIDS- og tuberkulosebekjempelse, og promotering av et helseskadelig produkt som øl. Nærmere hundre organisasjoner sluttet seg til brevet som anmodet fondet om å avvikle partnerskapet.

– Ikke forenlig med norsk utviklingspolitikk

FORUT henvendte seg til Norges representant i fondets styre, Norad-direktør Jon Lomøy, som responderte med at fondets partnerskap med Heineken «ikke er forenlig med norsk utviklingspolitikk». Han informerte også FORUT om at han vil ta dette opp «i styresammenheng med sikte på å finne en løsning» og uttalte seg til avisen Vårt Land, som dekket saken.

Norge er en betydelig bidragsyter til fondet med et tilskudd på rundt 700 millioner kroner i 2018. En annen betydelig bidragsyter er Sverige. Deres utviklingsminister, Isabella Lövin, har svart IOGT i et brev at Sverige støtter Norge i å ta denne saken opp i fondets styre.

Saken fikk stor internasjonal pressedekning (bl.a. i Reuters) og ble gjenstand for kommentar­artikler i The Lancet og BMJ.

Møtte ledelsen i fondet

De tre organisasjonene som tok initiativ til det åpne brevet ble invitert til et møte i Genève med konstituert direktør Marijke Wijnroks og flere fra den øvrige ledelsen i det Globale fondet. Møtet fant sted 2. mars, den siste arbeidsdag før tiltredelsen for fondets nye direktør, Peter Sands. Etter møtet uttalte Global Alcohol Policy Alliance at den konstruktive dialogen ga håp for videre skritt mot avvikling av partnerskapet, men beskrivelsen av Sands i en profilartikkel i The Lancet og uttalelser på Twitter har senere skapt lite håp om endring.

Snudde plutselig
Øystein Bakke fra FORUT og GAPA.

Saken tok en ny vending, da det Globale fondet helt innunder påske la ut en kort presse­melding der de annonserer at fondet vil suspendere partnerskapsavtalen med Heineken. Bakgrunnen er informasjon som har kommet ut om hvordan Heineken bruker «beer girls» som reiser fra bar til bar for å promotere deres merkevarer i en rekke land i Afrika. Denne praksisen utsetter jentene for seksuell trakassering og risiko for HIV-smitte, og den har tidligere vært omdiskutert i Kambodsja og andre land i Sørøst-Asia. Informasjonen om denne praksisen i Afrika kommer i forbindelsen med lanseringen av en ny versjon av boka Heineken i Afrika, på nederlandsk. Saken har stått på trykk i en av Nederlands ledende aviser, NRC Handelsblad – se også en engelsk oversettelse, og omtale av NPR i USA.

– Selv om partnerskapet foreløpig bare er suspendert og at bakgrunnen er knyttet til en spesifikk praksis – altså ikke helt avsluttet på grunn av de grunnleggende interessekonfliktene vi pekte på tidligere, ser vi i FORUT positivt på dette og tenker at det er et godt første skritt, sier Øystein Bakke. Han er seniorrådgiver i FORUT og sekretær for Global Alcohol Policy Alliance.

Styremøte i det Globale fondet holdes i begynnelsen av mai og mange vil følge nøye med på hva utfallet vil bli der.

Siste nyheter