– Godt forslag til bistandsreform fra KrF

FORUT er fornøyd med KrFs forslag til reform av utviklingspolitikken. Det kom fram da utenlandssjef i FORUT, Ståle Stavrum, deltok i høringen om forslaget på Stortinget 13. februar.

Det er Kristelig folkepartis stortingsrepresentanter Knut Aril Hareide, Kjell Ingolf Ropstad, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide som har lagt fram et såkalt Dokument 8-forslag for Stortinget om reform av utviklingspolitikken. Der utfordrer de Regjeringen, med Utenriksminister Børge Brende i spissen, til å gjøre store endringer i utviklingspolitikken når han legger fram sin stortingsmelding senere i vår.

– FORUT mener at dette representantforslaget er et meget godt initiativ, sier utenlandssjef Ståle Stavrum.

Behov for samstemt politikk

Han trekker spesielt fram behovet for en samstemt utenrikspolitikk, slik at Norge ikke taler med flere tunger på ulike arenaer. FORUT har den siste tiden satt søkelys på at statens eget pensjonsfond investerer store penger i alkoholindustrien, selv om vi vet at alkohol er et direkte hinder for utvikling.

Stavrum trekker også fram at representantforslaget tar til orde for mer langsiktighet og redusert byråkrati knyttet til bistand som går gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner.

– Dette er svært viktig for oss. Vi ser at det å ha stabile lokale partnere over mange år gir oss en unik mulighet til å se resultater av arbeidet vårt over tid, samtidig som vi har et system for rask respons når katastrofer inntreffer, sier Stavrum og viser til det relativt ferske eksempelet fra jordskjelvet i Nepal i 2015.

FORUT foreslår endring

– Vi ser at man i forslaget ønsker å fokusere norsk bistand på de aller fattigste landene. Dette er vi helt enig i, men vi mener at det holder å snakke om de fattigste landene uten å spesifisere dette til Afrika sør for Sahara, forteller Stavrum.

Han håper at Stortinget vedtar punktene i forslaget fra KrF.

– Disse punktene vil være et meget godt utgangspunkt for Utenriksministerens stortingsmelding senere i vår. Vi gleder oss til den videre debatten.

Her kan du lese forslaget fra KrF og her kan du se FORUTs høringsuttalelse i sin helhet.

Siste nyheter