Godt arbeid i Sierra Leone

Mye godt arbeid er gjort av FORUTs samarbeidspartnere i Sierra Leone det siste året. Fokus er alkoholpolitikk og forebyggende arbeid, barnerettigheter, samt mødrehelse og arbeid mot kjønnsbasert vold.

Nasjonal alkoholpolitikk
Sierra Leone Alcohol Policy Alliance (SLAPA) har vokst fra 21 til 75 medlemmer i løpte av 2016 og har nå avdelinger i seks av Sierra Leones 14 distrikter. SLAPA består av flere organisasjoner, med bakgrunn fra sivilsamfunn og kvinnegrupper, som arbeider for å forbedre den nasjonale alkoholpolitikken i Sierra Leone. Dette gjøres ved at de møter politikere og myndigheter og forteller hvor stort behov det er for å gjøre noe i forhold til de store skadevirkningene alkohol har på folkehelsa og felles velferd.

Barnerettigheter
Barnerettighetsprosjektet fokuserer på å fremme barnerettigheter i skolene og å bedre beskyttelsen av barn i lokalsamfunnet. I 2016 har prosjektet finansiert langdistanseopplæring for lærere i Port Loko og Moyamba. Det har vært store endringer i forhold til fysisk avstraffelse i skolen, arbeidet har ført til tydelig reduksjon i bruken av dette. Barneklubbene ved skolene fortsetter arbeidet med å informere om barnerettigheter og ta opp problemer som oppstår.

Mødre- og barnehelse og kjønnsbasert vold
FoRUT (Foundation for Urban and Rural Transformation) har i 2016 satset mye på å gi kvinner og jenter tilgang på helsetjenester gjennom «Healt Fairs» og «Medical Camps» og har nådd nesten 1900 kvinner/jenter med dette tilbudet. Tilbudet inkluderer reproduktiv helse (rettigheter og vern mot sykdommer og overgrep, tilgang på prevensjonsmidler og kvinners rett til å gjennomføre svangerskap og fødsel slik de selv ønsker), barne- og mødrehelse, ernæring, personlig hygiene, HIV/AIDS og informasjon om kjønnsbasert vold. Andelen kvinner som føder på helseinstitusjoner i stedet for hjemme fortsetter å øke i FoRUTs prosjektområder.

Økonomisk aktivitet
Antallet lokale spare- og lånegrupper økte fra 39 til 50 i 2016, og alle har minst èn kvinne i ledelsen. Det er økning i både låne- og spareaktiviteten de siste årene. Alle spare- og lånegrupper har nå velferdsfond, hvor en del av pengene som spares enten går til felles prosjekter i landsbyen eller til utbetalinger til trengende enkeltpersoner.

Siste nyheter