Mer uteskole? Prøv vår quiz!

Mer læring ute er en del av den nye skolehverdagen for mange. FORUT har derfor laget en «Uteskole-quiz» som lærere fritt kan bruke.

– Vi forstår at korona-pandemien skaper store utfordringer for elever og lærere. Vi har stor beundring for hvordan skolene takler både hensynet til smittevern og elevenes behov for læring. Det stilles store krav til kreativitet og vilje til å tenke alternativt i den situasjonen skolene er i nå, og vi ser at mange løser dette blant annet gjennom mer uteaktivitet enn normalt, sier Morten Lønstad, kampanjeprodusent i FORUT.

Derfor har FORUT laget en «Uteskole-quiz» som et bidrag til alle lærere.

Godt samarbeid med skolene

– Med dette ønsker vi å takke skolene for et godt og langvarig samarbeid, og vi håper og tror at vår «Uteskole-quiz» både bidrar til læring, fysisk aktivitet og hyggelig, felles adspredelse, sier Lønstad.

Quiz-en baserer seg på FORUT Skoleløpet 2019-20, «Rett til rent vann». På grunn av korona-pandemien er all tradisjonell bruk av materiellet avlyst.

– Vi fant det derfor naturlig å utvikle en aktivitet der skolene likevel kan benytte seg av deler av materiellet, helt fritt og uten forpliktelser, sier Lønstad. 

«Uteskole-quiz» og alt man trenger av materiell ligger fritt tilgjengelig på forut.no/skolelopet/quiz/.

Ny kampanje i høst

FORUT håper situasjonen etter hvert normaliserer seg og har utviklet et nytt opplegg som blir lansert til høsten.

– Vi håper mange skoler vil benytte seg av FORUT Skoleløpet «Læring gir energi», om sju år gamle Angel fra en landsby i fjellene i Nepal, sier Lønstad.

I landsbyen til Angel har FORUT bygget en ny skole etter at den gamle ble ødelagt i jordskjelvet i 2015. «Læring gir energi» dreier seg blant annet om barns rett til å gå på skole og bærekraftsmål nr 4 om god utdanning.

Morten Lønstad, kampanjeprodusent i FORUT.

Siste nyheter