Gutta om jenter – alle om like muligheter

Nytt tidspunkt er onsdag 17. juni kl. 11.00 – 12.00.

FORUT inviterer til åpent og digitalt fagmøte (webinar) om likestilling og like rettigheter for alle, sett fra Malawi. Nederst i denne artikkelen finner du lenken du må følge for å delta i fagmøtet med FORUT og vår partner MAGGA, Malawi Girl Guides Assosiation. Internasjonal programkoordinator Christine Fabara ønsker alle interesserte velkommen til nye perspektiver på rettighetsarbeid, bistand og utviklingsarbeid med FORUT.

  • Ingvar Midthun, FORUT

MAGGA er jentespeidere som har vært blant FORUTs partnerorganisasjoner i mange år. Organisasjonen driver et omfattende og lokalt forankret arbeid for jenter og unge kvinner, der målet er kunnskapsdeling og styrking av jenter og kvinners rettigheter og muligheter i det malawiske samfunnet. I vårt fagmøte skal ansatte i MAGGA fortelle mer om hvordan de nå arbeider med gutter og unge menn med dette perspektivet. Målet er selvsagt at alle skal engasjere seg for like rettigheter og muligheter for alle, uansett kjønn.

Gutter tar ofte større plass enn jenter, også i Malawi. Nå jobber MAGGA for at gutter skal ta en mer aktiv rolle i arbeidet med kjønnsroller og holdninger, slik at de blir aktive i arbeidet for jenters rettigheter og muligheter i samfunnet. FORUT arkivfoto, fra en skole utenfor Lilongwe.

Fordommer

I alt for mange år har det vært for liten bevissthet på gutter og menn som en del av løsningen rundt likestillingtemaet, snarere enn problemet. Erfaringene i Malawi er at gutter og menn ofte stemples fordomsfullt med at de generelt bidrar til undertrykking av kvinner og hjemmebasert vold. Over tid synker et slikt perspektiv også inn i nye generasjoner av jenter og gutter, slik at fordommer forsterkes. For å løse opp i slike holdninger, har MAGGA startet med en direkte involvering av gutter og menn i flere prosjektområder i noen distrikter. Erfaringene viser at menn viser interesse for temaet, og at de også ser sin rolle i arbeidet mot overgrep og diskriminering i sine lokalsamfunn. Nå erfarer MAGGA også at dette involverende informasjons- og holdningsarbeidet har en effekt, ved at tilfellene av hjemmebasert vold og diskriminering basert på kjønn går ned i de distriktene der denne arbeidsmetoden er brukt.

Varig og forsterket innsats

De erfaringene som nå er gjort i Malawi, må både anerkjennes og brukes videre i rettighetsarbeidet overfor kvinner, mener MAGGA. Organisasjonen mener det allerede finnes nok erfaringer for å bevise at denne metodikken bidrar til færre uønskede graviditeter, urettferdig behandling, undertrykkelse og rusmiddelbruk blant unge i landet. MAGGAS erfaring er også at mange menn blir inspirert til engasjement og innsats, fordi de får konkrete opplevelser og erfaringer med hvordan lokalsamfunnet forbedres.

-Vi i FORUT er veldig interessert i å bidra til at alt dette gode arbeidet fortsetter i nye prosjektområder i Malawi, og kanskje i flere av våre samarbeidsland, sier Christina Fabara.

Velkommen til fagseminaret, og følg denne lenken for oppkoblingen til seminaret onsdag 17. juni kl. 11.00 til 12.00: https://attendee.gototraining.com/r/7886035351998417921

Siste nyheter