Hetland gir flyktningbarn en ny start på Sri Lanka

Hetland videregående skole i Stavanger skal bygge skoler, brønner, toaletter og samfunnshus for gjenbosatte flyktninger på Jaffna-halvøya nord på Sri Lanka. Det skjer i samarbeid med FORUT.

– Elevrådet har ønsket et eget bistandsprosjekt som elevene ved Hetland kan følge gjennom tre år. Vi skal samle inn penger til å gjenoppbygge lokalsamfunn etter borgerkrigen på Sri Lanka. Målet er at elevene skal se utviklingen i landsbyene og få et eierskap til prosjektene vi støtter, sier elevrådsleder Henrik Bruvik.

Store utfordringer på Sri Lanka

Fortsatt venter mange internflyktninger på å få komme hjem etter borgerkrigen på Sri Lanka som varte til 2009. Striden var mellom den singalesiske majoriteten og den tamilske minoriteten som begge anklages for grove brudd på menneskerettighetene. Mange av flyktningene som ikke har kunnet flytte tilbake til sine lokalsamfunn nord på øya er enker og dermed eneforsørgere og ofte utsatt for seksuell trakassering og overgrep. Svært mange av barna har vært på flukt hele livet og henger etter med skolegangen.

Nå skal elever og lærere ved Hetland gjøre en innsats for å gi mange av disse flyktningfamiliene en ny framtid. Inntektene fra skolens årlige solidaritetsaksjon skal finansiere bygging eller restaurering av skoler, forsamlingslokaler, toaletter og brønner. Innsatsen går over tre år (høsten 2018 til våren 2021) og vil bidra til gjenbosetting av mange internflyktninger på Jaffna-halvøya helt nord på Sri Lanka.

I september ble grunnsteinen lagt ned (bildet over) for den første skolen som skal bygges for Hetlands midler.

Elevrådsleder Henrik Bruvik (tv) og rektor Tarjei Berge ved Hetland VGS.
Valgte FORUT

Rektor Tarjei Berge forteller at en komité fra elevrådet plukket ut tre bistandsorganisasjoner som holdt hver sin presentasjon for elevrådet.

– Valget falt på FORUT som hadde interessante prosjekter som komiteen og elevrådet fant tiltalende. FORUT har gode rutiner som sikrer at de innsamlede midlene blir brukt på en effektiv måte. Hetland videregående skole ser frem mot et samarbeid med bistandsorganisasjonen de neste tre årene, sier Berge.

FORUT har i mange tiår arbeidet med utviklingsprosjekter på Sri Lanka. Nå pågår det et omfattende bosettingsprogram for flyktninger som ble hjemløse under borgerkrigen, og FORUT er med i denne innsatsen gjennom lokale partnerorganisasjoner.

– Flott engasjement

Generalsekretær i FORUT, Morten Lønstad, er svært glad for samarbeidet med Hetland videregående skole og mener det er viktig for bistandsorganisasjonen.

– Vi er stolte av at elevene har vist oss tillit ved velge oss som samarbeidspartner. Det er flott at elevene ved Hetland engasjerer seg for flyktningfamilier på Sri Lanka. Deres bidrag er avgjørende for at tre av disse lokalsamfunnene skal utvikle seg og for at barna skal få en bedre framtid. Skolegang, rent vann og tilgang på trygge toaletter er helt sentralt. Enkle forsamlingslokaler vil også sørge for at lokalbefolkningen involverer og engasjerer seg i prosessen, sier Lønstad.

Krigen har satt synlige spor i Jaffna på Sri Lanka. I dette området skal Hetland VGS og FORUT legge til rette for at flyktningfamilier kan flytte hjem igjen.

Siste nyheter