Hva kan du om alkohol og bærekraftsmålene?

Kampanjen «Oljefondets alkoholproblem» er tilbake med en oppsiktsvekkende quiz om alkohol og FNs bærekraftsmål. Lær om hvordan oljefondets investeringer påvirker samfunn i det globale sør.

Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) har hele 116 milliarder kroner investert i alkoholselskaper. Vi mener at det er feil å investere våre pensjonspenger i en vare som forårsaker svært mange skader og særlig for sårbare grupper. Derfor har FORUT, sammen med organisasjonene IOGT, Juvente og Blå Kors, lansert kampanjen Oljefondets alkoholproblem. Alkohol utgjør både et helse- og et samfunnsproblem, og vi vil ikke nå FNs bærekraftsmål uten å redusere alkoholskadene. 

Norsk dobbeltmoral 

Norge har en god og ansvarlig alkoholpolitikk, der vi bl.a. har aldersgrenser, reklameforbud og lisensordninger for å redusere skadene som følger med alkoholbruk.

– Det er et paradoks at våre pensjonspenger investeres i en industri som jobber for å unngå at land i sør skal innføre de samme gode alkoholpolitiske virkemidlene. Med andre ord: Investeringer som skal sikre vår fremtid, bidrar til å ødelegge andres. Vi som står bak kampanjen, mener at Oljefondet må trekke sine investeringer ut av alkoholindustrien, sier kampanjeleder Nils Johan Garnes.

Alkohol og bærekraftsmålene 

FNs bærekraftsmål er definert som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Forebygging av alkoholskader er spesifikt nevnt som delmål under mål tre, god helse.

Alkohol og rus er også en viktig faktor i delmålet som handler om å halvere ulykker og død fra trafikkulykker og redusere dødelighet fra såkalte ikke-smittsomme sykdommer.

I tillegg spiller alkohol en viktig rolle i flere av de andre målene, blant annet mål fem, likestilling mellom kjønnene. Derfor hevder vi at vi ikke når bærekraftsmålene uten å redusere alkoholskadene. Norge må ta sin del av det globale ansvaret.

Hva skjer i kampanjen?

Kampanjen skal pirre nysgjerrighet og engasjere nye målgrupper, og første del av årets kampanje er en quiz. Quizen vil nå målgrupper via sosiale medier og gjennom foredrag og seminarer i løpet av høsten. Senere i høst vil det også bli lansert andre, spennende kampanjeelementer. Lik kampanjesiden i sosiale medier for å følge med og spre budskapet! 

Test deg selv ved å ta quizen på oljefondtsalkoholproblem.no – og støtt kampanjen ved å like vår Facebook-side! 

Facebook: https://www.facebook.com/oljefondetsalkoholproblem
Twitter: https://twitter.com/SPUalkoprob
Instagram: https://www.instagram.com/oljefondetsalkoholproblem/

Ett av spørsmålene i quiz-en. Ta den på oljefondetsalkoholproblem.no.

Siste nyheter