Hvorfor sender vi faddere på tur?

FORUT arrangerer årlig flere studieturer til våre prosjektland der faddere kan se bistandsarbeidet på nært hold og bli bedre kjent med våre partnerorganisasjoner. Man kan kjøpe plass på disse reisene, men av og til gir vi også bort turer i vervepremie. Hvorfor gjør en bistandsorganisasjon det?

FORUT bruker svært lite penger på annonsering og annen betalt markedsføring. FORUT betaler heller ikke provisjon til ververne, slik flere andre organisasjoner gjør.

Vi satser derimot på mobilisering av eget nettverk og verving av faddere gjennom eksisterende faddere. Derfor kan vi bruke noe penger på studieturer til faddere som selv verver mer enn 15 nye faddere i løpet av ett år, og vi har erfart at det gir flere faddere og mer penger til våre utviklingsprosjekter enn gjennom tradisjonell markedsføring. Vi vet at mange av fadderne blir i flere år.

På turene har vi har også med deltakere fra skoler og barnehager som har blitt trukket ut etter deltakelse i FORUTs ulike kampanjeopplegg. Ringvirkningene av dette er at mange studieturdeltakere kommer hjem svært inspirerte og motiverte for innsats for blant annet vanskeligstilte barn i landene FORUT arbeider.

FORUT har et seriøst opplegg for reisene. Deltakerne får se nærmere på FORUTs utviklingsprosjekter og hvordan bistandsmidlene benyttes. Møter med FORUTs partnerorganisasjoner inngår også i programmet for å gi deltakerne nærmere innsikt i lokale forhold, utfordringer, gjeldende policy og utviklingsstrategier. Vi møter også norske ambassader (der de finnes) for å få innsikt i Norges bilaterale utviklingssamarbeid.

Les mer om hvordan FORUT bruker pengene vi både samler inn og mottar i støtte fra Norad.

Siste nyheter