Barn i India skaper forandring

Gjennom 40 år har FORUTs indiske partner The Concerned for Working Children (CWC) hjulpet barn til å skape endring selv. I anledning jubileet har de laget en flott film om sin kamp for barns rettigheter og hvordan ressurssenteret Namma Bhoomi ble til.

CWC var den første organisasjonen i India som jobbet med barns rettigheter i samarbeid med barna. Det startet med arbeidende barn som krevde at de ble tatt hensyn til og ville organisere seg – og gjennom 40 år har CWC gjort barn til endringsagenter. Blant annet bidrar barn til å bedre sin egen situasjon og påvirker lokalpolitikken i egne barnekommunestyrer.

CWC mener at ikke alle former for barnearbeid trenger å være ødeleggende. Et forbud mot barnearbeid løser ikke problemet, det kan ofte forverre barnets situasjon. Myndigheter, sivilsamfunnet og barna selv må samarbeide for å sikre at rettighetene deres blir ivaretatt.

Her kan du se filmen Children – Ambassadors of Change som CWC har laget i anledning 40-årsjubileet.

På barnedagen 20. november 2020 arrangerte CWC et webinar der filmen hadde premiere og der barn fra hele India kom til orde og delte sterke skildringer fra sin hverdag. Mange av disse har en krevende bakgrunn med barnearbeid, vold og fattigdom, og som likevel kjemper for rettighetene til andre barn i samme situasjon.

Her kan du se hele webinaret:

Siste nyheter