Ingen helse uten psykisk helse

Et psykisk helsetilbud må være en sentral del av satsingen på bedre global helse. Det sa FORUT under høringen for bistandsbudsjettet i utenrikskomiteen på Stortinget.

FORUTs seniorrådgiver Ingvar Midthun deltok i høringen. Han brukte eksempler fra arbeidet for barns psykiske helse i Nepal som FORUT og CWIN gjør i samarbeid med norske og nepalske myndigheter.

FORUT påpekte også at Norge ikke når målet om at 1 % av BNI skal gå til bistand. Med tanke på landets økte inntekter som følge av flere internasjonale kriser, bør det være mulig.

Her er innlegget fra FORUT:

Komiteleder – komitemedlemmer: Takk for at vi i er invitert hit. 

Over porten til Lagankhel Mental Hospital i Katmandu står teksten “No health without mental health”. 

Vi i bistandsorganisasjonen FORUT mener dette beskriver det helt grunnleggende for alle mennesker:  At vår psykiske helse er selve grunnlaget for livsmestring og evnen til å ta ansvar for egen og andres utvikling.  

FORUTs mål er å bidra til en mer rettferdig verden, der spesielt barn og kvinner kan få realisert sine rettigheter og muligheter. 

Derfor har vi sammen med flere samarbeidspartnere satset på oppbyggingen av et psykisk helsetilbud for barn og unge i Nepal – et tilbud som ikke fantes i landet for noen få år siden. 

FORUTs merknad til kapittel 160 / post 70 om helse anerkjenner regjeringens innsats som global helseaktør gjennom vaksineprogrammer og arbeidet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. 

FORUT vil i tillegg påpeke at et psykisk helsetilbud må være en sentral del av satsingen på bedre globale helse. 

WHO slår fast at det er de ikke-smittsomme sykdommene som tar flest liv i verden, og at psykiske lidelser vil være den viktigste årsaken til for tidlig død innen 2030. Kilde for dette ligger i vårt skriftlige innspill til komiteen.

Skal Norge fortsette som en viktig global helseaktør, må innsatsen rundt psykisk helse forsterkes ved at komiteen påpeker dette direkte.

Komiteen bør også be regjeringen utrede hvordan Norge skal arbeide for at ikke-smittsomme sykdommer og psykisk helse blir en viktig del av støtten til bedre helsesystemer i fattige land. 

FORUTs merknad til kapittel 160 / post 71 om Verdens Helseorganisasjon anerkjenner regjeringens satsing på SAFER-initiativet, for å motvirke alkoholskader i utviklingsland.  

FORUT mener at dette blant annet må skje gjennom den Globale Alkoholhandlingsplanen fra 2022, med flere alkoholpolitiske virkemidler og klarere lovverk rundt omsetning av alkohol. 

Avslutningsvis: Regjeringens forslag er et bistandsbudsjett på 0,94 prosent av nasjonalinntekten neste år. Med tanke på våre økte inntekter som en følge av flere internasjonale kriser, bør Norge kunne bidra med den hele prosenten som er målet. 

Slik kan støtten til sivilsamfunnsaktørene også videreføres og forsterkes, fordi denne sektoren er en viktig del av all demokratisk og stabil samfunnsbygging.

Siste nyheter