«Innsats for andre» på timeplanen

Det frivillige organisasjonslivet møter nye utfordringer. Færre enn før melder seg til tjeneste, og folk kvier seg for at arbeidsbyrden blir for omfattende og krevende. Derfor er det både betimelig og flott at frivillighet settes på timeplanen i ungdomsskolen gjennom valgfaget «Innsats for andre».

Kronikk av Morten Lønstad, pedagogisk kampanjeprodusent i FORUT.
Først publisert av Oppland Arbeiderblad.

«Innsats for andre» er et spennende valgfag som vi bør ha store forventninger til. Faget skal bygge opp under tradisjonsrike, norske verdier som frivillighet og solidaritet. Elever som velger dette, skal planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til sosial verdiskapning for en valgt målgruppe. I Norge har vi lange tradisjoner for frivillig arbeid innenfor ulike samfunnsområder, og uten frivilligheten blir vi et fattigere samfunn. 

Alle som har deltatt i en eller annen form for frivillig organisasjonsarbeid, vet også at det gir glede og tilfredshet, ikke bare for målgruppen, men for den enkelte som utfører arbeidet, fordi det oppleves som meningsfylt og samfunnsnyttig. 

Samtidig er det slik at det frivillige organisasjonsliv i vår tid møter nye utfordringer. Færre enn før melder seg til tjeneste, og folk kvier seg for at arbeidsbyrden blir for omfattende og krevende. 

Derfor ønskes valgfaget velkommen. Organisasjonsarbeid må læres. Elever som velger faget «Innsats for andre» får utløp for sitt engasjement. Samtidig får de oppleve glede og nytte av å delta i frivillig arbeid og tilegne seg erfaring og kunnskap om hvor viktig del av norsk kultur frivilligheten er og har vært.

Morten Lønstad er tidligere generalsekretær i FORUT. Han har også jobbet som pedagogisk kampanjeprodusent i organisasjonen.

Utdanningsdirektoratet skriver om det nye valgfaget på sine nettsider blant annet: Kunnskap om etiske retningslinjer, kommunikasjon og samhandling inngår i faget. I arbeidet er det lagt til rette for at elevene kan oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør. Eget engasjement i faget skal bidra til at elevene utvikler en bevisst holdning til hvor viktig frivillig arbeid og sosial verdiskaping er.

Hva har dette så med FORUT å gjøre? Bistands- og solidaritetsorganisasjoner som FORUT er avhengig av frivillighet. Vi er opptatt av at folk har et sterkt engasjement for internasjonal rettferdighet og solidaritet, og at Norge som et av verdens rikeste land opprettholder sine forpliktelser overfor verdens fattige. Engasjement er et resultat av følelser, og følelser må bygge på kunnskap. Klimakrise, forurensning, avskoging, krig, fattigdom og nød er globale problemer som på et eller annet tidspunkt, i større eller mindre grad, også vil ha konsekvenser for oss. 

FORUT, Innlandets egen bistandsorganisasjon, har utarbeidet undervisningsopplegg som passer godt inn i målene for valgfaget «Innsats for andre». Vi inviterer derfor gjerne ungdomsskoler i Innlandet, og i landet for øvrig, til samarbeid. Et slikt opplegg er FORUT Skoleløpet, der formålet er internasjonal solidaritet. Elevene lærer om hvorfor internasjonal solidaritet er viktig og hva slik innsats bidrar til. De får trening i å formidle dette til medelever og planlegge praktisk gjennomføring der medelever skal mobiliseres til innsats. Et slikt prosjekt vil derfor i stor grad tilfredsstille fagets mål om trening i kommunikasjon og samhandling med valgt målgruppe.

Valgfagselevene får nyttig erfaring i å planlegge og gjennomføre en aktivitet for hele skolen, samtidig som de gjør en viktig innsats for jevnaldrende i andre land. Det gir god mestringsfølelse, både å være ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av arrangementet og å se resultatene av innsatsen som nedlegges. Aktiviteten styrker også fellesskap mellom elevene fordi de deltar på noe som er større enn dem selv.

I FORUT Skoleløpet blir elevene kjent med Geetha og Indrani fra India og hvordan det er å bo i et slumområde.

Siste nyheter