Jenteprat i skyggen av et tre

Det er mye nyttig livskunnskap som ikke står nevnt i malawiske skolebøker. Dette har jentespeiderorganisasjonen MAGGA tatt konsekvensen av og samler ivrige jenter etter skoletid.

Malawi Girl Guides Association – MAGGA – er en av FORUTs to partnere i Malawi. De organiserer jenter og unge kvinner i alderen 6-20 år over hele landet. Hovedtanken er at de skal lære av, og støtte, hverandre. De eldre jentene får god lederopplæring gjennom MAGGA og følger opp de yngre. Gjennom samarbeidet med FORUT har informasjon om, og forebygging av, rusbruk blant ungdom blitt en sentral del av MAGGAs virksomhet.

Etter skoleslutt

Vi setter oss i bilen og kjører til en skole i utkanten av Lilongwe. Skoledagen er nettopp avsluttet, men en flokk på ca 30 jenter i 12-13-årsalderen har ikke tenkt å avslutte dagen av den grunn.

Vi begynner inne i klasserommet med en felles innledning. Deretter deles jentene inn i tre grupper med hver sin speiderleder. Jentene tar med seg stolene sine og setter seg i ring i skyggen av tre ulike trær i skolegården.

I dag skal de snakke om konsekvenser av rusbruk. Jentene ramser ivrig opp hva slags rusmidler som finnes, hvordan de virker på kroppen og hvorfor de kan være farlige. En av konsekvensene av rusbruk de kommer innom, er graviditet. Det er ikke så rart. Jenter i Malawi har stor risiko for å bli gift og få barn mens de ennå selv er barn.

Barneekteskap utbredt

I følge kampanjen Girls Not Brides, som 1000 sivilsamfunnsorganisasjoner verden over står bak, blir 9 % av malawiske jenter gift før de fyller 15 år. Hele 42 % er gift når de fyller 18. Det gir Malawi en lite lystig 12. plass på rangeringen over land i verden med flest barneekteskap.                  

Blant årsakene til det store antallet barneekteskap lister kampanjen opp fattigdom, mangel på kunnskap om rettigheter, mangel på andre muligheter og tradisjonelle skikker i tillegg til tidlig seksuell debut.

En studie fra 2017 viser at 87 % av respondentene er enige i at barneekteskap inngås som en direkte konsekvens av graviditet. 93 % er enige i at ugifte og gravide jenter er «uskikkelige». Dette viser hvorfor mange jenter og deres familier ser på ekteskap som et bedre alternativ enn å sette barn til verden utenfor ekteskap – til tross for jentenes unge alder.

Internasjonal forskning viser en klar sammenheng mellom alkoholbruk og uønsket seksuell kontakt og høyere forekomst av ubeskyttet sex. Nettopp derfor legges det stor vekt på å fremheve alternativene for jentene. De skal huske de åtte b-ene: Books before boys, before boys bring boring babies. Utdanning og skolegang gir en langt bedre fremtid for jentene enn tidlig graviditet og ekteskap.

Lek og alvor

Selv om temaene det snakkes om i de små gruppene er svært alvorlige, er det også masse plass til lek og moro. Når konsentrasjonen begynner å svikte, tar det ikke lang tid før noen foreslår en lek. Selv om jentene er voldsomt inkluderende må en stakkars norsk FORUT-ansatt innse at verken språkkunnskapene i chewa, rytmesansen eller de stive hoftene imponerer noen av jentene. Noe som får dem i enda bedre humør.

Vi er heller ikke alene i skolegården. I utkanten av ringene sitter mange små jenter i 5-6-årsalderen. De er fremdeles for små til å tenke på livets mest alvorlige realiteter, men det er ingen tvil om at mange av dem har ambisjoner som å få MAGGA-skjerf rundt halsen og en dag få sitte i ringen med jentesnakk i skyggen av et tre.

Siste nyheter