Jenter hjelper jenter i Malawi

Har du noen gang sagt «God morgen, jenter» og fått et ivrig og unisont svar fra 40 ivrige speiderjenter? Hvis ikke har du gått glipp av noe.

Vi er på besøk på en av skolene hvor FORUTs partner Malawian Girl Guides Assosiation (MAGGA) har en av sine jentegrupper. I dag har de forberedt seg på vårt besøk og er klare for å vise frem et skuespill de selv har laget.

Skuespillet handler om gruppepress og hvor viktig det er å ha et positivt nettverk. Gjennom skuespillet viser de både hvordan problemer i hjemmet gjør barn sårbare og hvordan sårbare barn igjen ofte har svake eller dårlige vennenettverk.

Skuespill engasjerer mange.
Kjemper mot gruppepress

I denne situasjonen havner hovedpersonen i problemer både med vold i hjemmet, dårlige venner, rusbruk og til slutt voldtekt. Jentene har ikke spart på dramatikken i historien. Budskapet er ganske tydelig. MAGGA er et positivt nettverk som gir deg styrke til å stå i mot gruppepress. Det oppdager heldigvis hovedpersonen i skuespillet, og historien ender dermed godt og med et nytt medlem i MAGGA.

Vi er imidlertid ikke de eneste som får med oss forestillingen denne dagen. I skyggen under trærne har det samlet seg nysgjerrige gutter og jenter i alle aldre som vil få med seg hva som skjer.

MAGGA organiserer jentegruppene sine på skoler. Selv om alle grupper har en voksenkontakt, som oftest en frivillig lærer ved skolen, er mye av aktiviteten styrt av barna og ungdommene selv. Aktivitetene foregår ofte utenfor skolen, hvor jentene sitter i en ring av benker og snakker sammen. Det er alltid mulig for dem som er nysgjerrige å sette seg utenfor ringen for å se hva som foregår. Mange nye medlemmer blir rekruttert på denne måten.

Redningen for mange

MAGGA er den eneste frivillige organisasjonen i Malawi som gjennom lovverket har tilgang til alle skoler. MAGGA har gjennom mange år jobbet med unge jenter og har en enestående kompetanse på jenters situasjon i Malawi. Etter at MAGGA og FORUT fant hverandre har de også inkludert opplæring om rus og konsekvensene av rusbruk i jentegruppene. Dette har blitt veldig godt mottatt. Mange unge jenter som sliter med rusavhengighet i meget ung alder forteller at det ikke finnes noe behandlings- eller oppfølgingstilbud for dem. Det nærmeste de kommer er MAGGAs jentegrupper og det har vært redningen for mange.

FORUT heier på MAGGAs innsats i Malawi og vi er stolte av at vi kan jobbe sammen med dem!

Siste nyheter