– Store konsekvenser for sårbare kvinner og barn

Koronaviruset truer flere av bistandsprosjektene til FORUT. – Pandemien vil ramme landene våre i Asia og Afrika hardt. I tillegg er viktige innsamlingsaksjoner i Norge truet fordi skoler og barnehager er stengt. Dermed går det dobbelt ut over kvinner og barn som trenger oss. Det er viktigere enn noen gang å stå ved prosjektene våre, sier generalsekretær i FORUT, Ida Oleanna Hagen.

Viruset Covid-19 har negativ innvirkning på mange områder for Innlandets bistandsorganisasjon, FORUT. Mange viktige inntektskilder forsvinner, kronen svekkes og smitte truer sårbare mennesker i fattige land.

– Denne pandemien vil ramme menneskene i våre land hardt. Vi er i tett kontakt med partnerorganisasjonene våre i Asia og Afrika som allerede er viktige bidragsytere i sine lokalsamfunn, og vi gjør alt vi kan for å støtte dem, sier Hagen.

Stålsetter seg

FORUT driver utviklingssamarbeid i Nepal, Sri Lanka, India, Malawi, Sierra Leone og Zambia. Koronapandemien øker i omfang både i Afrika og Sør-Asia, men FORUTs seks samarbeidsland er foreløpig ikke hardt rammet. Partnerorganisasjonene i disse landene er i gang med tiltak for å begrense smitte og stålsetter seg nå for pandemien som vil slå til for fullt også der. 

– Det er en fortvilet situasjon. Smittevernutstyr mangler og helsevesen risikerer å bryte sammen relativt raskt. Partnerne våre opplever at myndighetene i varierende grad har tatt alvoret innover seg. I denne sammenhengen rammes lokalsamfunn i Sør ekstra hardt ved at vi mister inntekter i Norge, sier Hagen.

Viktigere med støtte enn noen gang

Innsamlingsaksjoner på skoler og i barnehager i Norge er svært viktige inntektskilder for FORUT på til sammen 10 millioner kroner årlig. De største prosjektene er finansiert i samarbeid med videregående skoler og bedriftspartnere.

– Vi har ikke oversikt over omfanget ennå, men vi vet allerede at koronaviruset vil ha store konsekvenser for bistandsarbeidet vårt. Stengte skoler og barnehager i Norge betyr avlyste innsamlingsaksjoner – som igjen gjør at blant annet skolebygging, husbygging og yrkesopplæring i land som Sri Lanka og India blir utsatt eller lagt ned. Det gjør livet vanskeligere for de det gjelder.

Hagen håper at FORUT sammen med skoler og barnehager som deltar i de pedagogiske aksjonene kan finne alternative måter å gjennomføre på, eller at aktivitetene utsettes i stedet for å avlyses.

Prosjekter som finansieres av norske myndigheter gjennom Norad og Utenriksdepartementet rammes i form av at den norske kronen er dramatisk svekket. Dermed får FORUT utrettet mindre for pengene.

Smittebegrensning

Norge er blant landene i verden med flest smittede per tusen innbyggere. FORUT er derfor med på den store dugnaden om å begrense smitte. 

– Vi reiser naturligvis ikke til partnere og prosjekter i Sør nå. Vi kan ikke risikere å ta med smitte til fattige land og akselerere pandemien, selv om ingen hos oss foreløpig har fått påvist Covid-19, sier Hagen.

FORUT følger alle råd fra myndighetene her hjemme, og ansatte er spredt på hjemmekontor i disse dager. Alle reiser, arrangementer og konferanser utover våren er avlyst.

Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

Siste nyheter