Koronaoppdatering 2. juli 2020

Koronapandemien er under rimelig god kontroll i Norge, med lav smittespredning og god kapasitet på sykdomstesting og behandling av syke. Situasjonen i FORUTs samarbeidsland er annerledes, med mye usikkerhet og lite oversikt. I India er situasjonen spesielt urovekkende. Her er en oppdatering fra FORUTs partnere i ulike samarbeidsland ved inngangen til juli måned.

I Malawi er det fortsatt mye usikkerhet og mangel på informasjon. Våre kolleger i det malawiske jentespeiderforbundet MAGGA sier at de hver dag våkner i spenning. Blir det flere eller færre smittede? Landet har nå koronasmitte i alle 28 distrikter, med tilsammen 1.265 personer bekreftet smittet med Covid19. Av disse har 260 blitt friskmeldt, og 16 er døde. I Malawi skal det være gjennomført omlag 14.000 tester for koronasmitte, i et land med litt over 16 millioner innbyggere.

MAGGA har med støtte fra FORUT innlemmet smittevern som en del av sitt informasjons- og feltarbeid i flere distrikter. Dette arbeidet skjer i dialog med nasjonale helsemyndigheter.

I Sierra Leone er det nå registrert 1.462 tilfeller av Covid19, og 60 dødsfall. Dette er relativt lave tall, men høye sammenlignet med andre land i regionen. Pandemien er nå spredt til hele landet, med unntak av ett distrikt. Det bor nærmere 500 personer i institusjoner tilrettelagt for isolasjon, og til sammen 1.773 personer satt i karantene per 1.juli. Landet har litt over 7 millioner innbyggere, og myndighetene fører nå kontroll med at alle bruker ansiktsmaske når de er utenfor egen bolig. Politiet bøtelegger personer som bryter smittevernreglene om bruk av maske og sosial distanse. Mange steder observeres det at barn og ungdom i for liten grad overholder sosial distanse.

Det har vært en lockdown for å hindre smittespredning. Dette tiltaket er nå fjernet, slik at det er mulig med fri reise i landet igjen, men fortsatt med portforbud om natten. Alle kirker og religiøse møteplasser må fortsatt holde stengt, mens skolene nå er gjenåpnet for elever som skal ta eksamen i sommer. Det er en viss bekymring for at gjenåpninger og økt handelsaktivitet skal føre til mer smittespredning.

FORUTs samarbeidspartnere er aktive med i informasjonsarbeid i flere distrikter, i tillegg til at de opprettholder en god del aktivitet. Denne aktiviteten inkluderer blant annet utdeling av ansiktsmasker og desinfeksjonsmidler. Det kommer meldinger om at antallet voldtekter og anmeldelser av hjemmebasert vold øker, og dette blir nå tatt opp som eget tema i radioprogrammer om pandemien, som sendes over hele landet.

Det planlegges nå med en forsiktig åpning av kommersiell lufttrafikk, og Sierra Leone arbeider med sine naboland om felles tiltak som kan bidra til gjenåpning av grensene mellom landene i regionen.

I Zambia er det nå registrert en ny økning i smittetilfeller, selv om totaltallene er lave i landet med 17 millioner innbyggere. I følge myndighetene er 26 personer døde av Covid19, men det er registrert nærmere 1.600 tilfeller av koronasmitte i landet. Det er antatt av mørketallene kan være betydelige i Zambia og flere andre land, og dette illustreres ved at de to siste døde er funnet i sine egne hjem i hovedstaden Lusaka.

Tirsdag 30.juni ble det meldt at 227 personer var undersøkt for korona, og 26 av disse har fått bekreftet at de er smittet.

Zambia fortsetter med flere smitteverntiltak som helseovervåking, testing, karantenesentre og desinfisering av offentlige områder. Innbyggere blir bedt om å bruke maske, vaske hendene ofte og sørge for sosial distanse. Det er også sendt ut anmodninger om å unngå store folkemengder, og holde seg hjemme så langt det er mulig.

Barer er fortsatt stengt, mens både kirker og flyplasser er gjenåpnet. Skjenkebransjen har bedt om å få åpne igjen, men myndighetene har avvist dette, og meldt i fra at barer og puber skal holde helt stengt inntil videre. I juli blir det åpnet for gjennomføring av idrettsarrangementer.

FORUTs samarbeidspartnere støtter opp om myndighetenes tiltak under pandemien, blant annet ved å bidra i landsdekkende radiosendinger med informasjon om smittestatus og smittetiltak.

I Sri Lanka er situasjonen stabil, med ingen eller svært få nye smittede eller døde de siste ukene. Landet med 21,5 millioner innbyggere har 2.000 bekreftende saker og 11 dødsfall. Mye tyder på at tropeøya har god kontroll, men det er bekymring for økt smittespredning ved en gjenåpning av landet. Flyplassene skal etter planen åpne for trafikk fra 15.august.

UNICEF har publisert en regional rapport nylig, der organisasjonen beskriver alvorlige helsekonsekvenser som en følge av koronaviruset og smitteverntiltakene. Organisasjonen mener at 459.000 barn og kvinner på Sri Lanka kan være truet av dette de kommende seks månedene, mye knyttet til mangel på matsikkerhet. UNICEF anbefaler derfor myndighetene om å bruke mer ressurser til sosial innsats, tiltak for barnehelse og programmer for matservering i skolene.

Sri Lankas nettverk av småbedrifter har opplevd svært store vanskeligheter som en følge av koronapandemien. Myndighetene har bidratt med noen tiltak for å kunne håndtere lån, men det er mange som ikke faller inn under disse tiltakene av ulike grunner.

FORUTs partnere kan til tross for pandemien arbeide mer eller mindre som normalt, men rammes av noen smitteverntiltak knyttet til samling av mennesker i grupper og større møter.

I Nepal er det ved inngangen til juli registrert 28 døde og 12.772 tilfeller av Covid19-smitte. Viruset er spredt til alle distrikter, men med flest utbrudd langs grensa mot India.

Mange millioner fattige mennesker er nå forhindret fra å skaffe viktige dagslønner til familiene sine, og dermed inntekter til mat. Her fra en byggeplass i Bangalore før Koronapandemien. Arkivfoto, FORUT

I India er det store bekymringer knyttet til smittespredning og sykdomsutbrudd. Landet med om lag 1,3 milliarder innbyggere er det fjerde landet i verden som har passert 600.000 smittetilfeller, etter USA, Brasil og Russland.

I nordøst har store mengder regn og påfølgende flom ført til at 1,5 millioner mennesker har flyktet fra hjemmene sine i delstaten Assam. Dette fører igjen til store vanskeligheter med å begrense trafikk og folkemengder, som igjen er viktige tiltak for å begrense smittespredning.

FORUTs partnerorganisasjoner har baser i Bangalore, og byen med nærmere 9 millioner innbyggere holdes fortsatt i lockdown. Det er ventet at dette fortsetter de nærmeste ukene, avhengig av den videre utviklingen i delstaten og landet.

India har særlig store utfordringer knyttet til pandemien på grunn av landets høye innbyggertall og andelen av mennesker i ekstrem fattigdom som lever av inntektene de får daglig. Når alt stengte, ble mange millioner mennesker satt ut av stand til å ta vare på seg selv gjennom eget arbeid eller ved å reise hjem til storfamilie i andre deler av landet. Flere opplever dermed tiltakene landet har satt i gang som svært brutale og inngripende, noe som igjen oppleves som brudd på grunnleggende menneskerettigheter, ifølge vår partner CWC.

FORUTs partnerorganisasjon APSA har nå alle ansatte og ledelsen i en ukes selvpålagt karantene så langt det er praktisk mulig, som en følge av smittespredningen i Bangalore. Dette tiltaket kan bli forlenget. Organisasjonen har omsorgsansvar for et betydelig antall barn og unge, og disse følges nøye med tanke på tidlig registering av mulig sykdom. Det samme gjelder i stor grad for alle ansatte og ledergruppa.

Situasjonen i APSA er krevende, og det er ventet at framdriften i mange prosjekter blir rammet og forsinket som en følge av de omfattende tiltakene som nå er igangsatt for å hindre videre smittespredning.

Siste nyheter