Koronastatus i FORUTs prosjektland 20. mars 2020

FORUTs partnerorganisasjoner i Asia og Afrika stålsetter seg for konsekvensene av pandemien covid-19. Det er liten smittespredning per nå, men myndighetene håndterer problemstillingen ulikt og det er ventet at omfanget vil øke. Her er status per 20. mars 2020. 

Koronaviruset har spredt seg til alle verdens kontinenter. Foreløpig er Europa episenteret for pandemien, ifølge WHO, men det dukker opp flere og flere smittetilfeller i både Afrika og Sør-Asia. FORUTs landansvarlige følger situasjonen tett og er i jevnlig kontakt med våre partnerorganisasjoner. Mange er nå i en forberedende fase. Det er stadig forandringer, men følgende er status i dag.

Nepal

Det er bare ett påvist smittetilfelle, men det mangler godkjente måleinstrumenter og det kan være mørketall. Myndighetene har stengt all innreise til landet. Etter i dag får heller ikke nepalske statsborgere komme inn. En stor eksamen (Secondary Education Exam) som rundt 500.000 studenter skulle tatt i går, ble avlyst. Forsamlinger over 25 personer er frarådet.

FORUTs partner CWIN går over til mest mulig hjemmekontor og tar forholdsregler. Byggingen av Nepals første barnepsykiatriske klinikk på Kanti barnesykehus går foreløpig for fullt, men det er ventet å gå i stå snart. På transitthjemmet Balika er ingen berørt. De har mat og klær til å klare seg i isolasjon i to måneder, men mangler håndsprit og masker. Ansatte frarådes å reise til Katmandu. Mange av jentene rakk å gjennomføre eksamen mens noen har fått denne utsatt.

I fjellområdet Dolakha er partnerorganisasjonen TUKI i gang med informasjonsarbeid og har bedt om å få omdisponere midler til hygienetiltak. Skolebyggingen som TUKI og FORUT denne våren ferdigstiller etter jordskjelvet går foreløpig som planlagt, men vi er forberedt på at dette også kan bli berørt.

Sri Lanka

50 er smittet på øya per nå og mange er lagt inn på sykehus. Regjeringen har beordret nedstenging av enkelte byer og regioner, som Puttalam, Negombo og Chilaw, med portforbud om kvelden. Transportsektoren er bedt om å ikke legge ut på reise med turister, og politiet setter nå opp veisperringer flere steder. Alle utesteder, kasinoer og spa er bedt om å stenge ned på ubestemt tid. Parlamentsvalget 25. april er utsatt.

4000 personer som har returnert fra reise i utlandet er beordret til å melde seg hos politiet. Samtidig er det full stopp i passasjerflytrafikken inn til Sri Lanka de neste to ukene.

FORUTs partnere forbereder seg på en pandemi uten nok ressurser å møte den med, og har samtidig fått forespørsel fra helsemyndighetene om å bistå med utstyr til håndvask.

India

Rundt 170 er foreløpig smittet av covid-19 i India. Helsedepartementet har satt opp hjelpetelefoner. I staten Karnataka, der FORUTs partnere jobber, er skoler stengt og store folkesamlinger forbudt. 

Partnerorganisasjonen APSA har de fleste ansatte i arbeid, men tar forholdsregler som bruk av maske, hygienetiltak og ingen fysisk kontakt. Oppfølging av barn, hjemmebesøk, legebesøk og andre møter med få deltakere over kort tid fortsetter inntil videre som før. Aktiviteter og begivenheter med større folkemengder blir utsatt på ubestemt tid. 

Barnerettighetsorganisasjonen CWC har ikke avlyst møter og aktiviteter ennå, men forbereder seg på en ny hverdag både i felt og med tanke på myndighetskontakt.

Sierra Leone

FoRUT Sierra Leone har satt i gang lignende hygienetiltak som under ebolakrisen, og det blir gjort et utstrakt informasjonsarbeid ut i landsbyene. Dessverre er det mye misinformasjon, som at viruset skyldes trolldom og at det kan kureres med palmeolje. Partnerorganisasjonen PikinToPikin er i gang med å samle religiøse ledere og skoleansatte for å sørge for at riktig informasjon kommer ut i lokalsamfunnene.

Det er ingen bekreftede smittetilfeller i landet, men heller ingen testing eller karanteneregler ennå. Det finnes riktignok smittede i nabolandene. Myndighetene i Sierra Leone har forbudt arrangementer på over 400 personer og sosiale sammenkomster på over 100 personer. FORUTs partnere er bekymret for kapasiteten i landet til å håndtere krisen dersom smitten sprer seg. 

Malawi

Det er foreløpig ikke rapportert om noen smittede, men FORUTs partner Magga frykter at det er underrapportering av covid-19-tilfeller siden det finnes tilfeller i nabolandene Tanzania og Zambia. Det er også ventet at dersom smitten oppstår, vil det spre seg svært raskt. 

Det er ingen tiltak eller kunngjøringer fra myndighetene ennå. I hovedstaden Lilongwe har flere butikker pålagt kundene håndvask.

Zambia

Foreløpig er det to tilfeller av smitte og både disse og alle personer i tilknytning er satt i karantene. Alle skoler og universiteter er stengt fra i dag av og grensene er planlagt stengt i nær framtid. 

FORUTs partner SHARPZ jobber med informasjonstiltak ute i distriktene og forsøker å påvirke myndighetene til å stenge ned tett befolkede forsamlingssteder som barer for å begrense smitte. Det er stor bekymring knyttet til om helsevesenet vil tåle en utstrakt smittespredning i landet.

Siste nyheter