Koronastatus i FORUTs prosjektland 8. mai

I India når FORUTs partnere ut med mat til mange som lider av sult. Sri Lanka opplever en økning i vold mot kvinner, uønskede graviditeter og barneselvmord. I Sierra Leone tar vold og opprør fokuset bort fra kampen mot covid-19. Les mer i denne ukens koronastatus.

FORUTs landansvarlige er i jevnlig kontakt med partnerorganisasjonene i våre seks samarbeidsland. Mange av landene har ikke stor spredningen av viruset ennå, men konsekvensene av lockdown og ulike tiltak fra myndighetene påvirker befolkningen negativt.

Sri Lanka

Øya har 9 døde og 771 bekreftede smittetilfeller. Sri Lanka opplever en vanskelig krise, spesielt økonomisk. Det er fire regioner som ha blitt påført portforbud til 11. mai: Puttalam, Gampha, Colomobo og Kalutara. Alle regionene ligger på vestkysten. Skoleåpning er utsatt inntil videre.

Myndighetene fortsetter å gi nødhjelpspakker, men det er mange som ennå ikke nås. Spesielt en del enslige kvinner opplever store utfordringer med vold og trakassering, og sliter derfor enda mer enn andre med å få tak i nødhjelpspakkene. 

Sri Lanka har hatt 25 prosent økning av tilfeller med vold mot kvinner. FORUTs partnerorganisasjon FISD jobber dag og natt på nasjonalt nivå for å få satt i gang tiltak for å bistå utsatte kvinner. Det er også rapportert en økning i uønskede graviditeter og en økning i barneselvmord. 

Flere av partnerne våre har begynt så smått med aktiviteter på landsbynivå igjen. Som nevnt i tidligere oppdateringer handler det blant annet om bistand til å starte kjøkkenhager, pedagogisk tilbud til barn, psykososial kursing av myndighetspersonell i distriktene, barneutviklingsprogrammer, produksjon og levering av smittevernutstyr, produksjon av pedagogisk materiell til elever, og ikke minst politisk påvirkningsarbeid for å redusere vold mot kvinner og gi psykososiale tilbud. 

Nepal

Nedstengingen av Nepal er forlenget til 18. mai. Landet har 99 smittetilfeller og tre av disse er barn. Det er kun folk med stillinger som er kritiske for samfunnet som får lov til å jobbe. Myndighetene prøver å få på plass en tredelt fargekoding av ulike distrikter, slik at det skal bli lett for folk å vite hvor det er stor spredning. 

Mange familier har mottatt matforsyninger, men for en del er ikke dette nok og de ber om å få mer. Uroen begynner å spre seg, og folk som CWIN er i kontakt med, blant annet gjennom Child Help Line, forteller at de heller vil risikere å bli smittet av viruset enn å sulte ihjel. Myndighetene kan bli nødt til å lette på restriksjonene for å hindre bråk.

Det står etter forholdene bra til med barna på CWINs institusjoner. På Balika bruker jentene tiden til kreative aktiviteter. Det er fortsatt hektisk aktivitet for det barnepsykiatriske teamet ved Kanti barnesykehus i Katmandu. De jobber hardt med å få ut informasjon i alle kanaler.

I Dolakha samarbeider fortsatt TUKI og CWIN med lokale myndigheter om å bistå dyrking av mat og monitorering av sårbare husstander. Den begrensede tilgangen på alkohol gjør at forbruket har gått ned over alt. Hjemmebrygging er også redusert fordi råvarene heller brukes til mat.

India

Landet er i lockdown til 17. mai, men det lettes på noen av begrensningene i enkelte soner av landet. Storbyen Bangalore er definert som en rød sone og vil ikke åpne med det første. India har nå 52.951 smittetilfeller.

APSAs nødhjelpspakker har nå hjulpet over 15.000 personer i Bangalore og 10.000 i Hyderabad.

Staten Karnataka, hvor FORUTs partnere APSA og CWC har sitt arbeid, vurderer å gjenåpne butikker som selger alkohol etter at mange av disse opplever innbrudd og at alkohol blir solgt dyrt på svartebørs. Enkelte lokale myndigheter insisterer derimot på at disse butikkene må holde stengt så lenge det er lockdown.

Sentrale myndigheter har endelig åpnet opp for at migrantarbeidere kan krysse grenser slik at de kan komme seg hjem. Det settes trolig opp egne tog for å frakte disse.

Sierra Leone

Vold og opprør flere steder står i fokus og ikke kampen mot covid-19, noe som fører til politisk ustabilitet. Sierra Leone har hatt full lockdown i tre dager til og med tirsdag, noe som gikk bedre enn fryktet. De fleste holdt seg inne og politiet slapp å håndheve med brutale tiltak. Myndighetene bidro med vann til landsbyer som sliter med tilgangen. Det er fortsatt portforbud etter kl 21. Landet har 225 smittetilfeller, noe som er en økning på 101 den siste uken. Bare i går var det 26 nye tilfeller. Dødstallene har doblet seg fra 7 til 14.

FoRUT Sierra Leone er sentrale i myndighetenes arbeid med å lage en plan for barnas situasjon, med fokus på psykososial støtte, beskyttelse og likestilling.

FORUTs partner Pikin to Pikin er fortsatt aktive med radiosendinger for å nå ut til befolkningen. De har spesialtillatelse til å bevege seg på tvers av distrikter for å dele ut blant annet utstyr for håndvask og kunne monitorere lokalsamfunn.

Malawi

Landet har foreløpig kun 37 bekreftede smittetilfeller og tre dødsfall. Det vurderes likevel en lockdown i løpet av mai siden Malawi er et land med lite ressurser og et begrenset helsevesen. Rundt 80 % av befolkningen er avhengige av landbruk for å dyrke mat og inntekter fra uformelt arbeid. Mange trenger også nødhjelp. 

FORUTs partner MAGGA jobber med å spre informasjon og hindre misinformasjon. I mange rurale samfunn når ikke myndighetene fram med viktige beskjeder om covid-19. MAGGA er bekymret for at jenter og kvinner nå er mer sårbare, både for viruset på grunn av de viktige rollene de spiller i hjemmene, og at de er mer utsatt for seksuell vold og brudd på menneskerettighetene.

Zambia

Det er lite nytt å rapportere siden oppdateringen forrige uke. Det er relativt liten spredning av covid-19 og det meste i samfunnet holdes stengt. Det er påbudt med ansiktsmaske og myndighetene jobber med å starte massetesting av befolkningen.

Siste nyheter