Lær om verden med Drømmespillet

Alle mennesker er like mye verdt, men hvor vi bor påvirker mulighetene vi har til å nå drømmene våre. Gjennom FORUT Skoleløpet lærer elevene om hvordan fattigdom påvirker de fleste sider av livet.

Skoleløpet er et pedagogisk opplegg for for grunnskolen, og består av pedagogisk materiell og et solidaritetsløp.

I årets opplegg blir elevene kjent med femten år gamle Indrani som bor i et slumområde i storbyen Bangalore i India. Hun er ei ressurssterk jente med gode personlige forutsetninger for å nå drømmen sin om å bli danser. Men kanskje er det ikke så lett allikevel når fattigdom preger hverdagen, og koronapandemien gjorde livet enda vanskeligere.

Viser urettferdigheten i verden

Drømmespillet er en nyvinning i årets materiellsamarbeid. Der en variant av det tradisjonsrike stigespillet. Gjennom to forklaringsark lærer spillerne om hvordan verden fungerer og om FNs Barnekonvensjon eller FNs bærekraftsmål. Alle starter med samme utgangspunkt og målet er å få drømmen sin oppfylt. På veien mot målet møter spillerne hindringer som sender dem flere felt tilbake, men også hendelser som fører dem nærmere drømmen.

Viktigst av alt er at spillet har to ulike terninger. Halvparten av spillerne kan ikke få høyere enn en treer, disse representerer slummen i India. Resten av spillerne kan slå både firere, femmere og seksere og representerer Norge. Dette gir et urettferdig utgangspunkt og viser at selv om alle kan nå drømmen sin skjer det ofte i ulikt tempo, avhengig av hvor du bor og hvilke ressurser du har til rådighet.

Venninnene Geetha (t.v.) og Indrani drømmer om å bli henholdsvis fotograf og danser. Oppveksten i slummen i India kan gi andre utfordringer enn for barn i Norge som drømmer om det samme.
FORUT-ruta er Skoleløpet i praksis

En av rutene i drømmespillet viser FORUT sin logo. Der vil de indiske spillerne få støtte fra FORUT så de får skolegang og støtte til mat når det kniper. De rykker mange felt nærmere mål og drømmen sin.

Når spillerne som vokser opp i Norge treffer FORUT-ruta får en mulighet til å vise solidaritet med sine medspillere fra India. Ved å bo i Norge har vi trukket vinnerloddet i verdenslotteriet og har en plikt til å dele og vise solidaritet. Spilleren tar derfor med seg en av de indiske spillerne opp. Når eleven skaffer seg sponsorer som betaler for innsatsen han/hun gjør i Skoleløpet, viser de nettopp solidaritet og evnen til å dele.

En komplett pakke for skolene

Skoleløpet består av en komplett undervisningspakke med dokumentarfilm, drømmespillet og elevhefte med sponsorkort. I tillegg ligger det flere ressurser på nettsiden vår for de som ønsker å bruke mer tid og jobbe med temaet gjennom det nye tverrfaglige emnet «bærekraftig utvikling».

Spill Drømmespillet hjemmet

Drømmespillet ligger åpent for utskrift på våre nettsider. Både spillebrettet, brikker, terninger og forklaringsark kan skrives ut. Et spill som passer for hele familien (6-99 år).

Drømmespillet spilles med to ulike terninger som tydelig viser de ulike vilkårene barn vokser opp under.

Siste nyheter