Lena-Valle vgs og FORUT fortsetter samarbeidet

Tretti engasjerte elever tok turen til FORUT-kontoret for å bli bedre kjent med organisasjonen og et nytt og spennende prosjekt de skal støtte i India.

Lena-Valle videregående skole har vært en viktig samarbeidspartner med FORUT i tre år allerede. På den tiden har mange fattige kvinner på Sri Lanka fått et bedre liv gjennom å støtte grønne gründerprosjekter som gjør at kvinnene tjener til familiens livsopphold. 

Omsorgssenter på hjul 

Nå flytter skolens solidaritetsprosjekt seg til India. Sammen med FORUTs partnerorganisasjon The Concerned for Working Children (CWC) skal skolen drive et mobilt ressurs- og omsorgssenter.  

– Rent praktisk skal CWC kjøpe en stor bil som de skal utstyre med blant annet helseartikler, pedagogisk materiell og mat. Så skal reise rundt på landsbygda for å nå enda flere sårbare barn og familier, forteller Ane Tosterud Holte, som er ansvarlig for samarbeid med videregående skoler i FORUT. 

Lena-Valle skal støtte denne mobile enheten i tre år. Mer enn 80 kommuner i staten Karnataka i India skal besøkes.

Teamet i bilen skal gjennomføre enkle helsekontroller, gi mat til svært underernærte og organisere barn og unge slik at flere kan få sine rettigheter oppfylt. Dette er arbeid CWC har drevet med lenge, blant annet på krise- og omsorgssenteret Namma Bhoomi.

Barnerettighetsorganisasjonen har imidlertid over flere år sett et behov for komme ut i de mer rurale strøkene for å nå flere sårbare barn og gjøre dem tryggere. Dette ble særlig aktualisert under nedstengningene på grunn av koronapandemien. 

Signerte for tre år 

Etter at Holte hadde fortalt om FORUT og prosjektet og svart på spørsmål fra elevrådsrepresentantene, var det tid for å signere samarbeidsavtalen for tre nye år. Det var elevrådsleder på Lena-Valle, Mina Stenvold, og FORUTs generalsekretær, Ida Oleanna Hagen, som fikk æren. 

– Vi er veldig glade og takknemlige for at Lena-Valle videregående ønsker å fortsette samarbeidet med FORUT. Skolens solidaritetsprosjekt har allerede forandret mange liv på Sri Lanka og nå skal barn og unge på landsbygda i India få hjelp takket være engasjementet til elevene. Dette er solidaritet i praksis, sier Ida Oleanna Hagen. 

Siste nyheter