Maj Britt med sterke erfaringer

– Mine inntrykk og erfaringer etter reiser med FORUT er sterke og uforglemmelige.

Ordene kommer fra Maj Britt Andersen, som gjennom mange år har hatt et varmt hjerte for FORUTs arbeid. I to omganger har hun laget musikken til store FORUT-kampanjer med tema fra India og Malawi. 

Det handler alltid om enkeltmennesker​

– Det gjør noe med deg når du går inn i et slumområde og møter mennesker som er takknemlige for det lille de har. Det er godt å se og erfare at FORUT følger opp det de lover og at de samarbeider så bra med partnerorganisasjoner i sine samarbeidsland, sier Maj Britt.

Maj Britt stiller opp i vårens vervekampanje i FORUT, «Trygghet i urolige tider». Mange i FORUTs samarbeidsland er hardt rammet av matmangel og prisvekst. Dette kaster mange tilbake til ekstrem fattigdom. En konkret måte å bidra til forbedringer på, er å bli FORUT-fadder.

Maj Britt kjøpte seg en banjo i Malawi, og tar den fram i spesielle anledninger. (Foto: Jo Michael)

Kvinner og rettigheter

– Jeg tror det er ekstra viktig å følge opp kvinner i utviklingsland. Jeg har selv vært vitne til at unge jenter som Indrani i India og Lines i Malawi har fått skolegang. De har i blitt to sterke jenter som vil utdanne seg videre. Indrani er skoleflink og ønsker å bli lege. Det vil være til stor hjelp for hele hennes familie at hun  får en solid utdannelse. Lines har også fått gode muligheter til skolegang gjennom landsbyskolen som FORUT har støttet og bidratt til utbyggingen av. ​

Utdannelse som veien ut av fattigdom​

– Det er skole og utdanning som er den mest bærekraftige veien ut av fattigdom for disse jentene og familiene deres. Jeg har sendt bursdagspresanger til «mine jenter» som en del av det musikalske samarbeidet med FORUT, og på den måten fått nyheter om hvordan det går med jentene og arbeidet i både India og Malawi.​

FORUT og vår partnerorganisasjon APSA i India når hvert år fram til tusenvis av barn med ulike tiltak som handler om beskyttelse mot barnearbeid, bedre helsetilbud, tryggere bosteder, barnehageplass og skolegang. Bildet er fra en av skolene APSA samarbeider med i millionbyen Bangalore sør i India. (Foto: FORUT)
Maj Britt ble kjent med landsbybarna i Bwatale da hun laget musikken til barneaksjonen fra Malawi. Gjennom et ekte engasjement og samarbeid legger FORUT-faddere og medspillere som Maj Britt et grunnlag for varig utvikling og forbedring. (Foto: FORUT)

Vårt engasjement i Norge virker

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått være med FORUT på disse reisene og erfaringene. Det har inspirert meg til å synge og fortelle norske barn om hvordan Indrani og Lines har det i sine liv. Det har vært rørende å se hvordan norske barn viser empati for barn i andre land og hvordan de har engasjert seg for å hjelpe dem gjennom FORUT Barneaksjonen. Dette er gode aksjoner som viser fram at det er håp og muligheter, så lenge vi samarbeider. 

Maj Britt er glad for å kunne bidra med en sterk og klart melding om at alle er velkommen med på innsatsen for å skape trygghet i urolige tider.

– Vi trengs på dette laget, som samarbeidspartnere og FORUT-faddere!

Siste nyheter