Malawi: Alkoholbruk rammer trafikanter

Enylig gjennomført studie i Malawi viser overraskende sterke sammenhenger mellom alkoholbruk og trafikkskader i Malawi. FORUTs partnerorganisasjoner i Malawi er ikke overrasket over tallene, og jobber for å innføre kostnadseffektive tiltak for å redusere alkoholrelaterte trafikkskader. 

Malawi har høye dødstall i trafikken; 31 per 100 000 innbyggere. Til sammenligning er tallet i Norge under 2 per 100 000. Malawi er også et land der relativt få drikker alkohol. Blant annet viste WHO-statistikk fra 2016 at over 86 % av alle kvinner og over 66 % av alle menn ikke hadde drukket siste år. 

Til tross for dette viser undersøkelsen at hele 1/4 av utvalget på 1251 trafikkskadepasienter var påvirket av alkohol. Alkoholbruk utgjør altså en betydelig risiko når man ferdes i trafikken i Malawi. Verst går det ut over de myke trafikantene, særlig de gående. I studien hadde ca. 42 % av de skadde fotgjengerne drukket alkohol.

Undersøkelsen er gjennomført av forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) og Oslo universitetssykehus (OUS) i samarbeid med sentralsykehuset Kamuzu Central Hospital (KCH) i Lilongwe.

Kjønnsforskjeller 

Kjønnsforskjeller blant pasientene viser klart at sannsynligheten for å bli utsatt for skader i trafikken er sterkt avhengig av kjønn: Kun 2,5 % av de kvinnelige pasientene hadde drukket alkohol, mens nesten 31 % av de mannlige pasientene hadde det.

FORUTs partnerorganisasjon Malawi Girl Guide Association (MAGGA) er ikke overrasket over de overordnede resultatene i undersøkelsene med tanke på mangelen på håndheving av lover for narkotika og alkoholforbruk.

– Det som imidlertid er overraskende er alle dødsfallene på fotgjengere på grunn av deres egen drikking. Budskapet har alltid vært «Don’t drink and drive», som kanskje over tid kan ha skapt et inntrykk av at det er trygt hvis de drikker og går, sier Khama Patrick Ziyabu, programkoordinator i MAGGA.

Anbefalinger 

Forskerne bak studien peker på at mange lav- og middelinntektsland rammes ekstra hardt av trafikkulykker på grunn av dårlig infrastruktur, mange sårbare trafikanter, manglende håndheving av lover og dårlig teknisk standard på kjøretøy. 

Og når de økonomiske mulighetene for å iverksette tiltak er få, er det desto viktigere å sette inn tiltak som er kostnadseffektive for å redusere ulykkestallene. Forskerne anbefaler blant annet å redusere promillegrensen fra 0.8 promille til 0.5. 

Et annet forslag er at myndighetene må gjennomføre omfattende tiltak med informasjon om promillegrenser og den økte risikoen alkoholbruk representerer for sjåfører, passasjerer og fotgjengere i trafikken. 

I tillegg bør straffereaksjoner for promillekjøring skjerpes, og politiet må få tilstrekkelige ressurser i form av testutstyr og mannskap. Fotgjengere er en spesielt sårbar gruppe, og derfor anbefales blant annet fotgjengerfelt, opplyste overgangsfelt og bruk av refleks. 

Med tanke på risikoen som alkohol utgjør, støtter FORUT helhjertet opp om WHO-initiativet SAFER som blant annet anbefaler ulike evidensbaserte tiltak for å forebygge promillekjøring.

Jobber med tiltak 

MAGGA peker på at funnene i den nye undersøkelsen harmoniserer med tidligere lignende studier. Likevel beskrives den som en vekker og et momentum for sette i gang tiltak.

– Vi tar med oss disse resultatene videre i arbeidet vårt. Vi ser for oss å lage nye informasjonskampanjer som retter seg mot både sjåfører og fotgjengere gjennom media. Funnene blir også nyttige i dialogen med myndighetene for å sikre at politiet er bedre rustet til å håndheve fyllekjøring, sier Khama Patrick Ziyabu i MAGGA.

Siste nyheter