Massemønstring for barn i andre land

Barn i hele Norge har markert FN-dagen med blant annet skoleløp og barneaksjon til inntekt for FORUTs prosjekter for barn i andre land.

24. oktober er FN-dagen, hvor målet er å gjøre folk oppmerksom på FNs mål og prestasjoner. Nå handler det spesielt om FNs bærekraftsmål, som er en felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette er også en dag for å hedre veteranene som har tjenestegjort for FN og jobbet for fred i konfliktfylte områder.

Elever fra Fryal SkoleSvært mange av de 1211 barnehagene og 134 skolene som i høst er med på FORUTs barneaksjon og FORUTs skoleløp har hatt aktiviteter i dag for å markere FN-dagen. For eksempel Kopperud Skole på Gjøvik (bildet over) og Fryal skole i Hov (bildet til høyre) hvor det begge steder ble løpt mange kilometer til inntekt for å hjelpe fattige og undertrykte kvinner og barn i Asia og Afrika.

I høst lærer også mange barnehagebarn om demokrati, solidaritet, toleranse, kulturforskjeller og fordeling av verdens ressurser gjennom FORUTs pedagogiske opplegg. Og det passer jo ekstra bra å ta opp disse temaene på FN-dagen.

Vi i FORUT er takknemlige og stolte av innsatsen som legges ned rundt omkring i landets skoler og barnehager. Pengene som blir samlet inn blir brukt til våre prosjekter i Nepal, India, Sri Lanka, Sierra Leone, Malawi og Zambia. I disse landene jobber vi spesielt med kvinner og likestilling, barnerettigheter og rus som utviklingshinder.

For eksempel bygger vi rassikre skoler i Nepal, i samarbeid med en gruppe norske psykiatere støtter vi oppbyggingen av landets første klinikk for barnepsykiatri og vi samarbeider med den lokale organisasjonen CWIN om å drive krisesenter for jenter og en krisetelefon for barn. I Sri Lanka bygger vi hus til krigsenker og deres familier som mistet alt i krigen som herjet på øya fram til 2009. Og i Malawi støtter vi for eksempel arbeidet til jentespeiderne, for å nevne noe.

Siste nyheter