Mer innsats for likestilling og voldsforebygging

En av FORUTs partnerorganisasjoner i Asia blir nå en enda viktigere aktør i arbeidet mot familievold og skadelige holdninger til hva maskulinitet og kjønnsroller innebærer.

Samitha Sugathimala (bildet) er programdirektør i organisasjonen FISD i Sri Lanka. FISD blir nå sekretariatsleder for nettverket Men Engage sør i Asia. (FISD: Foundation for Innovative Social Development)

Men Engage er et globalt nettverk av organisasjoner som arbeider for at menn må være en aktiv del av innsatsen mot urett, vold og diskriminering av kvinner.

Siste nyheter