Minneord om Ellen Bjølseth

Mandag 21. desember, på årets mørkeste dag, fikk vi den ufattelig triste meldingen om at vår tidligere kollega, Ellen Bjølseth, hadde sovnet inn. Ellen var et usedvanlig flott menneske, alltid blid og vennlig, alltid positiv og oppmerksom.

Vi ble kjent med henne da hun i 1992 begynte sin karriere i FORUT. Hun ble ansatt som oversetter, men viste seg ganske snart som en medarbeider som var kapabel til langt mer enn det. Hun ble etter få år informasjonsleder i FORUT og en del av organisasjonens lederteam, en posisjon hun hadde til hun gikk av med pensjon i 2015. Hun hadde tenkt å holde på til hun ble 70, men alvorlig sykdom satte dessverre en stopper for de planene. Ellen vikarierte også som generalsekretær i FORUT i ett år fra 2001 til 2002. Hun har satt sine tydelige spor gjennom sine 23 år i FORUT og vil for alltid være en viktig del av organisasjonens historie. 

Ellen var en fantastisk god kollega som vi alle ble svært glade i. Hun var klok, arbeidsom, energisk, effektiv og lojal, og hun hadde stort pågangsmot og alltid godt humør. Vi vet Ellen trivdes i og med jobben i FORUT, og vi, kollegaene hennes, trivdes med henne. Ingen jobb var for liten for Ellen, og ingen var for stor. Hun tok like gjerne del i praktisk dugnadsarbeid på kontoret som ansvaret for rapportskriving til og møter med NORAD, forhandlinger med UDI eller møter med FORUTs prosjektpartnerne ute.  

Ellen var ydmyk, men hadde en naturlig autoritet. Som informasjonsleder var hun saklig og respektert. Hun møtte partnerne ute med respekt og tillit, og hun fikk tillit, respekt og anerkjennelse tilbake. Språklig var hun en ener, men hun opptrådte aldri som en bedreviter. Når Ellen hadde lest korrektur, var ingen av oss i tvil om at rapporten eller artikkelen kunne publiseres.

Vi er mange som sørger over tapet av Ellen og som vil savne henne. Vi vil savne hennes lune, gode humor, hennes klare meninger og innspill, og ja, hennes blotte nærvær. Takk for at vi fikk anledning til å bli kjent med henne. Vi føler med barn, svigerbarn, barnebarn og resten av familien som har mistet en god og kjærlig omsorgsperson og klippe. Vi lyser fred over Ellens minne.

Siste nyheter