Namma Bhoomi – Kardemommeby i India

Det høres jo utrolig flott ut når man betegner et sted på landsbygda i India som Kardemommeby, men det er oppriktig en slik følelse man får når man besøker Namma Bhoomi. Her er det små hus tett i tett hvor ungdommene bor, her er det snekkerverksted, sysenter, keramikkdreieverksted, her er det spisesal, butikk, kyr og her er tårnet til «Tobias». Et fantastisk hyggelig og rolig sted i Karnataka i India. Men med tanke på bakgrunnen til mange av dem som bor her, er det kanskje like aktuelt å trekke fram den bitre pepperplanten som vokser like ved verkstedene? Vi snakker uansett om unge mennesker med tøffe livserfaringer og behov for hjelp og støtte på veien videre i livet.
 

Elisabeth Løvstad, FORUT

Det er FORUTs partnerorganisasjon CWC, The Concerned for Working Children, som eier og driver stedene som heter Namma Bhoomi og Namma Nalanda.  Alt er samlet på et sted, og det er også plass til besøkende som vil se og lære om hvordan sårbare ungdommer på den indiske landsbygda kan utvikle egne ferdigheter for bedre livsmestring og selvstendige liv.

Solcellepanel som gir strøm til hele området.

Ressurssenter
De to stedene utgjør til sammen et yrkesopplærings- og ressurssenter for ungdom som CWC har eid og bygget ut over flere år, i samarbeid med FORUT.  Her bor det gutter og jenter som har falt ut av den offentlige skolen, og flere av dem har også nedsatt funksjonsevne og en vanskelig hverdag i ekstremt fattige familier. Flere har kjent på diskriminering, utnyttelse og fordommer i den indiske samfunnet, og mange trenger tid for å bygge opp en bedre selvfølelse og selvrespekt. Det er grunnen til at de som holder til her også får undervisning i barnerettigheter, og CWC har tilsvarende undervisning for offentlige ansatte som arbeider med barn og unge i regionen. Målet er at alle skal få mer kunnskap og respekt for alle menneskers grunnleggende rettigheter i det indiske samfunnet. Da er det etter CWCs mening svært viktig med en offensiv og aktiv innsats for å bryte med fordommer og forskjellsbehandling av mennesker i et samfunn som fortsatt er preget av holdninger fra den gang India hadde et kastesystem som delte opp menneskegrupper og menneskers verdi.

Systue

Bærekraft
Namma Bhoomi og Namma Nalanda drives økologisk og miljøvennlig. Stedene holder seg selv med strøm via solcellepanel, selvprodusert naturgass fra fjøset til matlaging og mye frukt og grønt fra egne kjøkkenhager. Ungdommer som bor på her har falt ut av det opprinnelig skoleløpet av mange ulike grunner, og trenger hjelp til å komme i gang igjen eller til å ta en yrkesrettet utdannelse. Her får de tilbud om dataopplæring, elektrofag, skreddersøm, hår- og skjønnhetsbehandling og opplæring i sveising og snekkerfag. I tillegg får ungdommene lære helt vanlige ting som dyrestell, melking, matlaging og det å ta vare på seg selv. I praksis handler alt dette om bærekraft, både i selve aktivitetene og utdanningsløpet, men også i målet om å sørge for at disse unge menneskene skal bli flinkere til å utnytte ressursene i seg selv, og slik mestre livet og omgivelsene på en bedre måte.

Trygghet og mestring
En av jentene vi traff da vi var på området i februar 2020 sier dette om Namma Bhoomi : -Å bo her ute i dette fredelige området på vestkysten, med den gode atmosfæren og den fine naturen gjør at vi kan slappe av. Det at vi har en trygghet rundt oss, gjør at læringen både blir enklere og morsommere enn vi har opplevd før. Videre sier hun at hun har lært seg å bli mer ansvarlig, tålmodig og trygg på seg selv. -Utdanning trenger ikke nødvendigvis være i en undervisningssituasjon på en skole. Slik utdanning som vi får her, er minst like viktig og kanskje mer nødvendig for å møte forskjellige utfordringer seinere i livet. Jenta vi traff er 16 år, og takknemlig for den nye starten hun opplever at hun får med hjelp av CWC. Gjennom årene har mange hundre ungdommer fått en slik støtte her, slik at de er satt i stand til å bryte ut av fattigdommen med bruk av egen utdanning og arbeid med fast inntekt for seg selv og familien.  

 
Vi i FORUT er stolte over å støtte et slikt prosjekt. Når vi besøker dette området, er det slik at man bare ønsker å bruke mer tid der. Vi ser at ungdommene som er her har det bra, og de forteller med stor overbevisning hvor nyttig Namma Bhoomi og Namma Nalanda er for dem. Godt å kjenne at man kan bidra til en bedre verden for noen!


 

Siste nyheter