Nepalreiser med FORUT i høst er avlyst

FORUTs to planlagte studiereiser til Nepal kommende høst avlyses på grunn av korona-pandemien. Reisene settes opp igjen i oktober og november 2021.

Påmeldte deltakere på høstens reiser gis tilbud om å bli overflyttet til en av 2021-reisene. Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan korona-pandemien vil utvikle seg både i Nepal og i Norge. Slik situasjonen er i dag er forskjellene med hensyn til smittespredning også veldig forskjellig. FORUT har mange hensyn å ta i forhold til deltakerne, våre lokale partnere og et skjørt helsevesen i Nepal. Vi håper og tror at vi vil kunne gjenoppta vår reisevirksomhet fra høstens 2021.

Smittesituasjonen i Nepal i dag er oppadgående i motsetning til Norge, og det er åpenbart for alle at vår planlagte reise ikke kan karakteriseres som viktig å få gjennomført. FORUT vil følge UDs reiseråd, men også lytte til våre partnere i Nepal som kjenner situasjonen.

Følg med på www.forut.no der vi følger utviklingen av korona-pandemien både i Nepal og FORUTs øvrige prosjekt- og samarbeidsland.

Siste nyheter