Ny rapport om narkotikapolitikk

I 2016 var FNs medlemsland samlet for å løse verdens narkotikaproblem. Hvordan har løsningene blitt fulgt opp i ettertid? FORUT har gjennom nettverket Drug Policy Futures vært med på å lage en rapport som kommer med råd til bedre oppfølging.

Denne uken, i forbindelse med FNs narkotikakommisjon i Wien, lanserer Drug Policy Futures (DPF) rapporten «Zooming in on UNGASS«. FORUT har en sentral rolle som koordinator i DPF. 

I april 2016 samlet FNs medlemsstater seg til FNs generalforsamlings spesialsesjon, UNGASS, om verdens narkotikaproblem. Resultatet var en enighet blant landene om hvordan verden best kan håndtere problemet.

Enigheten ble nedfelt i et såkalt Outcome Document med tittelen “Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem”. Drug Policy Futures, et bredt globalt nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner og enkeltpersoner, støtter fullt ut tilnærmingen til narkotikapolitikken i UNGASS-dokumentet. For å redusere narkotikarelatert skade må medlemsstatene implementere narkotikastrategier som er integrerte, tverrfaglige, gjensidig forsterkende, balanserte, evidensbaserte og omfattende.

– Dessverre ser vi foreløpig få tegn på at UNGASS-prosessen har påvirket landenes narkotikapolitikk direkte, sier Eva Sigrid Braaten, internasjonal programkoordinator i FORUT.

– Dokumentet fra 2016 tilbyr en utmerket meny for en omfattende, balansert og effektiv politikk for å redusere narkotikabruk og skader fra narkotikabruk i verden. Den nye rapporten fra Drug Policy Futures tar for seg medlemsstatenes nasjonale oppfølging av alle de gode intensjonene og ideene fra UNGASS, og kommer med anbefalinger til medlemsstatene om nasjonal oppfølging, sier Braaten.

DPF har startet et prosjekt for å overvåke medlemslandenes gjennomføring av deres forpliktelser fra FN-samlingen i 2016. «Zooming in on UNGASS» er den første av flere rapporter fra DPF i kjølvannet av UNGASS-prosessen.

Du kan lese rapporten her.

Eva Sigrid Braaten, internasjonal programkoordinator i FORUT

Siste nyheter