Oppsiktsvekkene positive alkoholresultater

Forbud mot salg av alkohol i Sør-Afrika under koronapandemien har gitt positive resultater. Tydelig nedgang i drapsforsøk, voldtektssaker og overfallsvoldtekter er status. The Southern African Alcohol Policy Alliance (SAAPA) håper det ikke går tilbake til «business as usual» etter Covid-19.

FORUTs partnerorganisasjon SAAPA sin avdeling i Sør-Afrika har lenge jobba for å få vedtatt en ny nasjonal lov for å regulere tilgjengeligheten til alkohol i landet.

Med oppsiktsvekkende positive resultater av forbudet mot salg av alkohol, som er innført i forbindelse koronapandemien, mener SAAPA SA nå det er rett tidspunkt for å få den nye loven vedtatt i parlamentet. 

– Vi vil ikke tilbake til «business as usual» etter koronaen med få restriksjoner og mange negative konsekvenser av alkoholbruk. Gevinstene som er oppnådd med å skape et tryggere Sør-Afrika ved hjelp av forbudet mot alkoholsalg i løpet av denne perioden, må beholdes, og vi ber regjeringen om å gripe øyeblikket og vedta lovforslaget, sier Aadielah Maker Diedericks, regional koordinator i SAAPA.

SAAPA ønsker ikke noe totalforbud mot alkohol, men bedre regulering av tilgjengeligheten til alkohol og av alkoholindustrien både i Sør-Afrika og i resten av regionen.

Aadielah Maker Diedericks, regional koordinator i SAAPA

Færre voldshendelser

Bakgrunnen er at sør-afrikanske myndigheter innførte et forbud mot salg av alkohol som ett av tiltakene for å redusere de negative konsekvensene av koronapandemien.

SAAPA SA støtta regjeringens beslutning. For det første fordi folk flest i Sør-Afrika får tilgang til alkohol fra utsalgssteder som er for små til å sikre tilstrekkelig avstand mellom folk og som heller ikke har rennende vann eller vaskeinnretninger for å sikre hygiene. For det andre fordi drikkekulturen i Sør-Afrika, som i mange andre land, innebærer at folk, når de drikker, vil kunne miste evnen til å følge viktige smitteverntiltak. For det tredje trengte helsevesenet å få «frigjort» plass til å behandle koronapasienter. Før pandemien var så mange som 30 prosent av sykehusinnleggelsene alkoholrelaterte. 

Forbudet mot alkoholsalg har vist hvilke positive resultater som kan komme ut av regulering av alkohol, hevder SAAPA SA. Ifølge statistikk frigitt av politiministeren i Sør-Afrika 25. april 2020 var det en tydelig reduksjon i drapsforsøk (fra 1300 til 443), voldtektssaker (fra 2908 til 371) og overfallsvoldtekter (fra 11 876 til 1758) i de første ukene med lockdown. Selv om disse positive resultatene ikke fullt ut kan tilskrives forbudet mot alkoholomsetning, er det åpenbart at alkoholsalgforbudet har bidratt betydelig. 

Sparer 15 liv hver dag

Professor Charles Parry ved South African Medical Research Council har sammen med kolleger laget statistikk som anslår at Sør-Afrika sparer 15 liv per dag som følge av forbudet mot salg av alkohol. Forskerne anslå også at Sør- Afrika sannsynligvis frigjør i underkant 5000 senger i akuttmottak hver uke. 

I denne korte videoen kan du ser mer om forbudet mot salg av alkohol i Sør-Afrika og professor Parrys analyse av situasjonen. 

På FORUTs egen nettside om alkohol, narkotika og utvikling, add-resources.org, kan du lese om The Southern African Alcohol Policy Alliance sine egne betraktninger om hvorfor de mener det var rett å innføre restriksjoner på alkoholsalg for å bekjempe Covid-19 og hvorfor behovet for en bedre alkoholpolitikk må være en av lærdommene fra pandemibekjempelsen.

Siste nyheter