Oppskriften på en lykkelig familie

«Happy Families» er en metode for å dyrke kjærlighet og gode relasjoner – og bekjempe kjønnsbasert vold. Det blir det lykkeligere familier av. Det er FORUTs partnerorganisasjon Foundation for Innovative Social Development (FISD) på Sri Lanka som står bak metoden.

På FORUTs årsmøte 24. mai 2022, var FISDs programdirektør Samitha Sugathimala invitert for å fortelle om «Happy Families». Suksessoppskriften startet hos FISD i 2011 og har siden spredt seg til andre partnerorganisasjoner i FORUT-familien. 

– Kjønnsbasert vold skader ikke bare personen som blir direkte utsatt for den. Vold påvirker og skader barn, familier og hele samfunnet. Alle har rett til et trygt og verdig liv. Med «Happy Families» lager vi et miljø der alle i familien kan dele tanker, følelser, problemer og ikke minst framgang, og hvor familiemedlemmene ikke lenger tyr til eller blir utsatt for vold, sier Samitha.

– Vi legger til rette, men det er familiemedlemmene selv som diskuterer forholdet til hverandre og hva de legger i begreper som for eksempel kjærlighet og respekt. Vi prøver ikke å finne problemer, men heller å trekke fram det beste i hverandre.

FISD har nylig publisert en håndbok om metoden, i tillegg til egne selvutviklingsplaner som både unge jenter og gutter kan følge gjennom hele året.

Samitha Sugathimala, programdirektør i FISD.
Menn som endringsagenter

Målet med «Happy Families» er å forandre på patriarkalske strukturer og forebygge kjønnsbasert vold og alkoholmisbruk. Da må det gjøres noe med roten av problemet. Det krever innsats på mange nivåer helt fra individ til nasjon.

FISD er en feministisk organisasjon som jobber spesielt med å engasjere menn som endringsagenter for å bekjempe vold og diskriminering av kvinner. Organisasjonen er sekretariat i Sør-Asia for MenEngage-alliansen, et globalt likestillingsnettverk.

– I «Happy Families» jobber vi mye med at menn skal få søke støtte og hjelp og føle seg komfortable med det. Det er like viktig som å gi jenter og kvinner selvtillit, utvikling og makt over eget liv, sier Samitha.

– For å skape forandring er det avgjørende at familiemedlemmene selv har eierskap til prosessen. Underveis måler vi forandring på flere nivåer slik at familien kan se og feire resultatene. Det er viktig!

Hjelp i krisetider

Pandemien og den alvorlige økonomiske krisen på Sri Lanka har gjort opplegget mer aktuelt. Mange familier har fått et mye tøffere utgangspunkt. Flere opplever vold og alkoholmisbruk i nære relasjoner.

– Det har blitt enda viktigere å ta vare på hverandre og holde sammen, sier Samitha.

– Svært mange menn har det ekstra tungt nå, siden de tradisjonelt har forsørget familien. Men når folk tar kontakt med oss nå er det ikke for å be om penger eller mat, men heller at de trenger noen å snakke med.

Samitha Sugathimala fra FISD presenterte «Happy Families»-metoden og fortalte om situasjonen på Sri Lanka på FORUTs årsmøte 24. mai 2022.
Viser kjærligheten til hverandre

Malawi Girl Guides Association (MAGGA) er blant FORUTs partnerorganisasjoner som har fått opplæring av FISD i «Happy Families». Opplegget er tatt i bruk og tilpasset med stor suksess i Malawi. Ståle Stavrum, FORUTs utenlandsjef, var nylig med på et slikt familiemøte på reise i landet.

– Det er veldig sterkt å høre ektepar som forteller om hvor fortvilte og desperate de var inntil for noen måneder siden, men som nå vil stå frem som sannhetsvitner om forandringen de har vært igjennom, og til og med at de har funnet kjærligheten igjen, sier Ståle.

– Menn forteller om at de har lagt bort alkohol og voldelig oppførsel, at de har fått tilbake respekten i samfunnet og at de nå prioriterer familiens økonomi og helse. Kvinner forteller at håpløse, drikkfeldige og voldelige ektemenn har snudd helt om. Barna bekrefter at foreldrene er på lag igjen, at de nå kan ta opp vanskelige spørsmål med mor og far, og at foreldrene nå klarer å legge til side nok penger til at det blir mulig for barna å vende tilbake på skolen.

Utenlandssjefen bodde deler av oppveksten i Afrika og har jobbet hele livet med utviklingsarbeid på kontinentet. Derfor er det rørende å se resultatene av «Happy Families»-innsatsen.

– Det er helt uvanlig å se ektepar som åpenlyst viser kjærlighet til hverandre på landsbygda i afrikanske land. Men her holder de hender og klemmer, enten de er unge, middeladrende eller eldre par. Det er resultatet av «Happy Families», sier Ståle.

– Dette er beviset på at modellen fungerer, også i andre kulturer. Kanskje vi til og med burde teste den ut hjemme i Norge?

Familien Chadzeka sier at de har fått et bedre og mer harmonisk liv etter at de deltok i «Happy Families» med MAGGA i Malawi.

Siste nyheter