Samlet inn over 150.000 kr

Åsane Folkehøgskole i Bergen gjør en innsats for å forandre verden. Årets utgave av solidaritetsløpet «Svett for menneskerett» bidro til stort engasjement og mye penger til FORUTs bistandsarbeid.

– Vi lar oss nok en gang imponere av elever og lærere på Åsane folkehøgskole som har et enormt engasjement for de mest sårbare. Åsane folkehøgskole er en viktig samarbeidspartner for FORUT, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

Hvert år besøker FORUT folkehøgskolen for å rapportere og informere om våre langsiktige utviklingsprosjekter. Og hver vår gjennomfører skolen ‘Svett for menneskerett’ – et løp der hver elev finner sponsorer som gir et beløp per runde de løper. Aksjonen arrangeres av global solidaritet-linja, men involverer alle på skolen.

Enormt engasjement 

Årets arrangement ble avhold lørdag 8. mai og temaet var tivoli. Tidlig om morgenen kom en mekanisk okse kjørende inn på uteområdet, og i løpet av dagen var både pynt, kostymer, verdens minste kommentarboks og lykkehjul oppe. Startskuddet gikk klokka 10.45 med live streaming. Hele skolen deltok på ulike måter og alle fikk god informasjon om FORUTs arbeid før løpet.

– I år har det vært en sann fryd å gjennomføre Svett for menneskerett. Elever og lærere og FORUT har stilt opp og stått på. Løpsdagen var preget av latter og god stemning, sier Åse Schytte, lærer for global solidaritet-linja på Åsane folkehøgskole.

Korona setter grenser – men ikke for solidaritet! 

I år ble det vanskeligere å finne sponsorer fordi studentene ikke har kunnet besøke bedrifter. Men korona-restriksjonene satte ikke grenser for mors, fars, onkels eller andre familiemedlemmers generøsitet. Alle studentene fikk sponsorer og løp til lårene dirret. Runden rundt skolen er på 250 meter og de sprekeste løp ca 40 runder, altså rundt ei mil! Det skaffet inntekter på over 150.000 kroner til FORUTs bistandsarbeid.

– Åsane folkehøgskole ønsker å støtte FORUT fordi vi har en urokkelig tro på deres visjon om at verden kan forandres. Dette ønsker vi å være med på, og sammen er vi sterkere enn om vi står aleine. Vi har også flere lærere og tidligere elever som har førstehåndskjennskap til FORUT sine partnere i Nepal, India og Malawi. Så vi vet hvor mye bra pengene kan gå til, sier Schytte. 

Samarbeid styrker FORUTs arbeid 

FORUT har langsiktige samarbeid med flere videregående skoler, en ungdomsskole og Åsane folkehøgskole. Partnerskapet består i å gi informasjon og bidra til undervisning, og å skape engasjement og forståelse blant elever. Engasjementet blir også konkretisert gjennom at skolene har aksjoner som støtter de langsiktige prosjektene i FORUTs partnerland og bidrar til at flere får hjelp.

– Vårt samarbeid med skoler er viktig og verdifullt. Ungdommene skaper engasjement og forståelse rundt mange sammensatte temaer og gir uvurderlig støtte til våre prosjekter, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

Siste nyheter