– Skjult kutt i bistand

For andre år på rad kompenserer ikke sivilsamfunnsdelen av bistandsbudsjettet for prisveksten. Derfor var det i realiteten et kutt for de frivillige bistandsorganisasjonene som ble lagt fram i statsbudsjettet i dag.

– Dette budsjettet har en halvering av utgiftene til ekstraordinære flyktningetiltak i forhold til i fjor. Da burde man benyttet muligheten til å i alle fall kompensere for prisstigningen. Dette er en misbrukt mulighet og fremstår som et skjult kutt, sier Morten Lønstad, generalsekretær i FORUT.

Kunne kompensert og fortsatt spart

Dersom regjeringen hadde kompensert for konsumprisindeksen de to siste årene med en økning på for eksempel 6 %, ville det gitt over 1.7 milliarder kroner ekstra å fordele til bistand i sør. Og det ville fortsatt bare brukt opp under halvparten av reduksjonen i flykningutgifter.

Dette kunne også kompensert for store kutt som FORUT og andre bistandsorganisasjoner måtte gjøre i fjor da kronekursen sank med omtrent en fjerdedel.

– I realiteten betyr altså dette nå at vi må videreføre disse kuttene, sier Lønstad.

Ikke like dramatisk som i fjor

– Vi er riktignok letta over at vi ikke opplever de samme kuttforslagene som kom i første runde i fjor, som var en katastrofe. Regjeringa har åpenbart lært etter oppstyret, men det er likevel frustrerende at de ikke bruker årets budsjett til å justere for prisutviklingen, sier Lønstad.

Bistandsorganisasjonen FORUT, med hovedkontor på Gjøvik, er involvert i utvikling gjennom samarbeid med partnerorganisasjoner i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone, Malawi og Zambia. Her jobber FORUT spesielt med kvinner og likestilling, barnerettigheter og rus som utviklingshinder. Disse prosjektene er finansiert av langsiktige rammeavtaler med Norad, FORUT-faddere og gjennom FORUTs aksjoner i norske barnehager og skoler.

Faksimile fra statsbudsjettet 2017, som viser en reell nedgang i penger til bistand.
Faksimile fra «Gul bok», som er en samlet fremstilling av regjeringens forslag til statsbudsjett 2017, og hvor Regjeringen selv viser at det er en reell nedgang i penger til bistand.

Siste nyheter