Skolebarn løper «Million mil»

Gaute Ormåsen er ute med ny musikk i samarbeid med bistandsorganisasjonen FORUT. Artisten har laget en fengende låt til FORUT Skoleløpet, der skoleelever i Norge gjør en innsats for en bedre verden. Låta «Million mil» er en fellesskapsbyggende sang skolene kan synge og danse til i forkant av gjennomføringen.

Gaute Ormåsen.

«Million mil» handler om at alle kan bidra til en positiv forandring i verden. Vi har store globale utfordringer, men sammen kan vi kan vi få til store ting. Hvert bidrag teller i kampen for å utrydde fattigdom, redde klimaet, sørge for utdanning til alle og at alle har tilgang til rent vann. Dette er bare noen av de 17 målene vi finner i FNs bærekraftsmål, som er en felles plan for utvikling mot år 2030. Av og til kan det virke langt til målet, men sammen kan vi løpe en million mil.

Rett til rent vann – skolebarn i Norge bygger brønner

FORUT Skoleløpet er et solidaritetsløp for barne- og ungdomsskoler der elevene lærer om – og gjør en innsats for – jevnaldrende i andre land. Elevene blir kjent med FNs bærekraftsmål, bistand og globale utfordringer.

Fortsatt mangler millioner av mennesker i verden rent vann. Noen av dem bor i Sierra Leone, et av verdens fattigste land. Dette er temaet for årets aksjon «Rett til rent vann». FORUT Skoleløpet er en pedagogisk aksjon for skoler der elevene lærer om globale utfordringer og bidrar til å løse dem.

«Million mil» kan strømmes og lastes ned nå.

I landsbyen Mapateh i Sierra Leone blir vi kjent med Alpha (11) og hverdagen hans sammen med familien og vennene. Mapateh har én brønn beregnet på landsbyens over 100 innbyggere. Det har brønnen for liten kapasitet til og den går tom i tørkeperiodene. Likevel er det store positive endringer mot situasjonen før brønnen ble bygget, da de måtte hente vann i en kulp med liten gjennomstrømning, som igjen gav ulike helseutfordringer.

Egen dans

«Million mil» er skrevet og produsert av Gaute Ormåsen og Christian Ingebrigtsen. Oslo Soul Children bidrar også.

Her kan du høre låta og se dansen til «Million mil».Om FORUT

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som jobber med sosial mobilisering og bekjempelse av fattigdom i Sri Lanka, India, Nepal, Sierra Leone, Malawi og Zambia. Virksomheten er delt inn i tre programområder: Kvinner og likestilling, barnerettigheter og rus som utviklingshinder.

Prosjektene er finansiert av langsiktige rammeavtaler med Norad, FORUT-faddere og gjennom FORUTs aksjoner i norske barnehager og skoler. FORUT er medlem av Innsamlingskontrollen.

Siste nyheter