Stadig flere videregående skoler

I løpet av 2019 fikk vi med tre nye videregående skoler i et FORUT-samarbeid, slik at vi nå har fem videregående skoler som støtter ulike prosjekter i India og Sri Lanka.

Her er elevene Eline Byre og Gabriel Hvarnes Wiedemann sammen med Helene Skinnarland Enoksen fra skoleledelsen ved Sandefjord vgs på Sri Lanka høsten 2019.

Skolen har signert en ny treårsavtale med FORUT, og i 2019 samlet skolen inn utrolige 512.000 til prosjektet med gjenbosetting av flyktningfamilier nord på Sri Lanka.

Dette er skolene vi samarbeider med: Sandefjord vgs, Hetland vgs, Lena-Valle vgs, Raufoss vgs og Elverum vgs. Planen er å ta godt vare på samarbeidet med disse skolene, og gjerne få med enda noen flere videregående skoler i et FORUT-samarbeid!

Ta gjerne kontakt om et slikt VGS-samarbeid!

Representanter fra Sandefjord vgs som var på Sri Lanka høsten 2019, fra venstre Eline Byre, Gabriel Hvarnes Wiedemann og Helene Skinnarland Enoksen.

Siste nyheter