“Helse for utvikling” er en seier for FORUT

FORUT er svært fornøyd med at regjeringen prioriterer helse og ikke minst ikke-smittsomme sykdommer i statsbudsjettet for 2022. – Det er en stor seier at FORUTs forslag om et Folkehelse for utvikling-program følges opp av regjeringen, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT. 

FORUT har i gjentatte høringer, sist i 2019, sendt inn forslag om å opprette et eget «folkehelse for utvikling»-program til regjeringen, noe regjeringen nå tar på alvor og iverksetter under Kunnskapsbanken i Norad. Det er satt av 40 millioner kroner til dette arbeidet i statsbudsjettet. 

Helse for utvikling

– Tradisjonelt har helse som utviklings- og bistandstema vært rammet av silo-tenking. Forskjellige sykdommer er blitt møtt med særskilte tiltak og øremerkede midler. FORUT har lenge arbeidet med en helhetlig tenkning innen helse, og vi er derfor svært glade for at regjeringen anerkjenner dette ved å foreslå et Helse for utvikling-program, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT. 

Programmet foreslås blant annet å følge opp regjeringens strategi for ikke-smittsomme sykdommer i utviklingssamarbeidet, og skal utrede muligheten for samarbeid med norske fagmiljøer som har erfaring med å bygge opp psykiske helsetjenester i fattige land. I dette arbeidet er FORUT allerede sterkt involvert i Nepal sammen med både norske og nepalske fagmiljøer. 

Anerkjenner og øker arbeidet med psykisk helse 

Regjeringen fortsetter sin innsats for ikke-smittsomme sykdommer og foreslår en opptrapping med 50 millioner kroner, til 240 millioner kroner. Norge har i mange år vært et foregangsland innen helsepolitikk og har en unik rolle i å sette psykisk helse på dagsorden. Det gleder FORUT. 

– Psykisk helse har blitt neglisjert i utviklingspolitikken i altfor lang tid. I Norge har vi kommet langt innen psykisk helse, og FORUT mener det er viktig og riktig at vi tar den satsinga med oss ut i verden hvor konsekvensene av dårlig psykisk helse er enda mer dramatiske, sier Hagen. 

Økt innsats mot ikke-smittsomme sykdommer betyr også mye for WHOs arbeid mot skadelig bruk av alkohol og den kommende handlingsplanen som skal vedtas på helseforsamlingen i mai. 

– FORUT er også glade for at regjeringen fortsetter styrking av bistand gjennom sivilsamfunnsorganisasjonene og at gratulerer regjeringen med et historisk høyt bistandsbudsjett.

Siste nyheter