– Savner satsing på psykisk helse og rus i bistandsbudsjettet

Bistandsbudsjettet øker, blant annet på grunn av en satsing på sårbare grupper. – Det er gledelig, men vi er overrasket over at Regjeringen ikke i større grad tar tak i de underliggende årsakene til sårbarhet. Psykisk helse og alkoholmisbruk er to slike årsaker, men de er knapt nevnt i forslaget, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i FORUT.

I dag er det 800 millioner mennesker som lever med psykiske problemer som kan forebygges. Vi taper hvert eneste år én prosent av verdens BNP på å ikke satse på psykisk helse, ifølge World Economic Forum og Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Vi har rett og slett ikke råd til å la være å satse på psykisk helse og alkoholmisbruk. Våre partnere i Afrika og Asia peker stadig på psykisk helse og alkoholmisbruk som årsaker til blant annet utnytting av kvinner og barn, fattigdom og tap av inntekt, sier Hagen.

– Bør følge opp

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) har også vært inne på problemet fra Stortingets talerstol den 23. mai i år. Der påpekte han at 85 prosent av mennesker med psykiske lidelser i utviklingsland ikke får behandling.

Generalsekretæren i FORUT synes det er synd at utviklingsministeren ikke følger opp og gir arbeidet med psykisk helse og alkoholmisbruk i utviklingsland større plass i forslaget til statsbudsjett for 2020.

– Forebygging av ikke-smittbare sykdommer og fokus på psykisk helse er avgjørende for å nå bærekraftsmål 3 om god helse for alle. Regjeringen har tidligere hatt stort fokus på psykisk helse i Norge, og nå håper og tror vi at Ulstein tar med dette engasjement ut og satser på dette arbeidet i utviklingsland, sier Hagen.

Alkohol hindrer utvikling

Vi klarer ikke å nå FNs bærekraftsmål uten å adressere alkoholmisbruk. Det kommer fram i en rapport skrevet av Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo (SERAF).

– Alkohol er et hinder for å oppnå god helse. Det er tydelig spesifisert i FNs bærekraftmål. Derfor skulle vi gjerne sett at regjeringen gjennom målsettingene for helse og satsingen på sårbare grupper i bistandsbudsjettet anerkjenner at alkohol fører til en større problembyrde for sårbare grupper, sier Hagen.

Det totale bistandsbudsjettet er nå på 39,2 milliarder kroner, noe som er en økning på 3,6 prosent fra 2019.

Siste nyheter