Sterk, klar og likestilt!

Kvinnedagen 8. mars handler om en global kampsak og om millioner av enkeltkvinner som trenger at vi alle engasjerer oss i temaet likestilling. Mye av FORUTs arbeid handler om kvinnerettigheter – og hvordan vi kan mobilisere for at kvinner skal bli hørt og anerkjent i egne familier og lokalsamfunn. Visaya i landsbyen Kodihalli i India er en av disse kvinnene.

Kodihalli er en liten landsby noen mil sørøst for millionbyen Bangalore, sør i India. I dette området spinner silkeormer råstoffet til klesplaggene regionen er så kjent for, og her stopper turistene for å se den frodige indiske landsbygda, vannfallene og templene.

Langs en av de støvete grusveiene ligger en liten forretning som selger motorsykler. I andre etasje er det fullt av kvinner på APSA Skill Development Center. Dette er utviklingsarbeid i praksis, og det er et feltarbeid i samarbeid med kvinner som vil ha forandring i egne familier, lokalsamfunnet og landet.

Rettigheter og muligheter i Kodihalli

Da vi besøker senteret, summer andre etasje av stemmer. Organisasjonen Association for Promoting Social Action, APSA, driver flere slike sentre med støtte fra FORUT. Denne dagen er Lakshapati på besøk for å høre om arbeidet i landsbyen. Han er en av lederne i APSA, som i over tretti år har hatt kvinners rettigheter høyt på dagsorden.

– Her ute på landsbygda er det fortsatt for lite fokus på kvinners rettigheter, forteller han.

– Vi ser at gamle holdninger lever, og ofte er dette holdninger som holder kvinner nede. Kvinner og unge jenter tvinges inn i ekteskap de selv ikke ønsker, og vi har også sett tilfeller av barneekteskap. Vi kom inn i dette landsbyområdet for noen få år siden, og vi ser nå at mer kunnskap om kvinners rettigheter og muligheter har effekt i lokalsamfunnet.

Laksha forteller at det bare er noen få år siden han hørte om barneekteskap i Kodihalli, men at dette nå har endret seg gjennom informasjon, holdningskampanjer og dialog med de som bor her.

Eget bankkort – egen kode

Det sitter 24 unge kvinner i rommet, og de har snart fullført et fire måneders kurs sammen med APSA. Her får de undervisning om menneskerettigheter og kvinnerettigheter, og de lærer om hvordan de kan henvise til indisk lov med sine krav til likestilling, rett til utdanning og rett til arbeid og medbestemmelse. De lærer om helse og kosthold, og gjennom nye kurs kan de påbegynne egen utdanning innen ulike håndtverk, søm og småskala landbruk.

– Mange snakker om at vi er et likestilt samfunn, sier en av kvinnene i ringen. – Men det stemmer ikke her vi bor. Det gjenstår mye!

Ordet er fritt, og flere snakker fornøyd om hvordan de nå har økt selvtillit i rollen i familien og bedre muligheter for å komme seg i arbeid.

– Har dere eget bankkort, og egen kode til kortet? spør Laksha.

Noen svarer ja, andre svarer nei. Kvinnene i Kodihalli utfordres til å ta diskusjonen om medbestemmelse i familieøkonomien med fedrene, brødrene og ektefellene. Det kan høres i rommet at mange slike diskusjoner både er i gang og snart kommer.

– Dette kurset gjør oss tryggere på vår egen verdighet og verdi, og når vi tjener penger, forsterker vi dette, sier Visaya.

Kvinnesamling i andre etasje, over motorsykkelutsalget i Kodihalli.

Familieliv og yrkesliv

Visaya Shanti er 26 år, og smiler fra øre til øre når hun snakker om månedene hun har brukt i denne kvinnegruppa.

– Jeg er en ung mor og ektefelle med to gutter på 9 og 11 år, og jeg har en god ektemann. Han er prest og travelt opptatt i tempelet hver dag. Det er mye i familien som er avhengig av meg, men det betyr ikke at alle mine oppgaver skal være bestemt av andre. Jeg går nå på sykurs, og håper at jeg etter hvert kan få lån til en symaskin. Da kan jeg påta meg syoppdrag i landsbyen, og sy klær på bestilling. På den måten kan jeg skape meg et arbeid, og jeg kan skaffe meg en egen inntekt, forteller Visaya.

Visaya og de andre snakker ivrig om kontroll på egne penger, og understreker at pengene brukes til familienes beste.

– Mine to gutter skal vite at begge foreldre tjener penger inn til familien. De skal oppleve likestilling i sin egen familie. Det er det jeg ønsker meg, og mannen min støtter dette, avslutter Visaya med et enda større smil.

– Jeg takker APSA for at de kom til landsbyen vår, og jeg er så takknemlig for at dette forandrer holdninger her jeg bor!

Alltid nye mål

Christine Fabara er landansvarlig for FORUTs arbeid i India, og takker kvinnene for deres engasjement for egen og andres likestilling og utvikling. FORUT og APSA kan oppsummere med at 120 unge kvinner har vært igjennom denne undervisningen og kurset i Kodihalli siden 2017.

– Avskaffelse av all diskriminerende praksis mot kvinner er en viktig del av FORUTs arbeid, slik det også er slått fast i FNs kvinnekommisjon. Vi har stor tro på at tilgang til informasjon for kvinner er det første skrittet for å nå FNs bærekraftsmål nummer 5 om likestilling. Kvinner vil imidlertid ikke kunne utøve rettighetene sine hvis de ikke har plattformer for å ytre seg og muligheter til å generere inntekter, sier Fabara.

– Kvinner hører til i ethvert rom hvor beslutninger om livene deres blir tatt. Dermed er kontinuerlig støtte til prosjekter som dette APSA driver i Kodihalli så verdifull på lokalt nivå – fordi det får oss til å snakke sammen, sier Fabara.

Lakshapati takker kvinnene for samtalen og innsatsen, og understreker at det er de selv som kan skape virkelig forandring.

– Vi ser at mer kunnskap og tryggere kvinner fører til forandring, både her og andre steder. Det er inspirerende, og det holder oss gående på veldig små budsjetter, avslutter Lakshapati, før vi fortsetter til neste stopp på reisen, og møter med flere unge kvinner som vil være sterke, klare og likestilte i India.

Lakshapati fra APSA og Christin Fabara fra FORUT møter kvinnegruppa i Kodihalli for en samtale om rettigheter og muligheter for kvinner i lokalsamfunnet.

Siste nyheter