-Stopp nærkontakten med alkoholindustrien!

FORUTs generalsekretær, Ida Oleanna Hagen, er en av mer enn hundre ledere for frivillige organisasjoner engasjert i helse- og utviklingsarbeid verden over som har skrevet under på et åpent brev til Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO).

I brevet ber organisasjonene om at WHO avvikler ordningen med årlige, lukkede møter med representanter for alkoholindustrien. 

I fjor vedtok WHO en ny alkoholhandlingsplan med mange gode tiltak for å redusere omfanget av alkoholskader i verden.

Alkohol resulterer i omtrent tre millioner dødsfall årlig og er en stor risikofaktor for dårlig helse, sykdommer, ulykker og sosiale problemer.

Risikofaktoren

I aldersgruppen 20 til 39 år er ett av syv dødsfall forårsaket av alkohol. Alkohol er den største risikofaktoren død og dårlig helse alderen 25 til 49 år. 

Til tross for dette fortsetter WHO å ha årlige møter med alkoholindustrien bak lukkede dører.

Derfor har over hundre organisasjoner nå skrevet et brev til Generaldirektør, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, der de ber om at møtene med alkoholindustrien avvikles.

Brevet er sendt i forbindelse med at WHOs årsmøte, Verdens helseforsamling, foregår i Genève 21.-30. mai. 

– Alkoholselskaper og deres lobbyister bør ikke ha en plass ved bordet der politikk og tiltak for å fremme samfunnets helse, velvære og sikkerhet blir utviklet, vurdert eller evaluert, heter det i brevet. 

FORUT har skrevet under brevet sammen med flere av sine partnerorganisasjonen og andre organisasjoner som arbeider med alkoholproblemer som et utviklingstema og med alkoholpolitikk.

Organisasjonene mener at akkurat som WHO ikke har noen kontakt med tobakksindustrien, bør de heller ikke ha det med alkoholindustrien. 

Sterke interessekonflikter

– Det er en sterk interessekonflikt ute og går når de som har forretningsinteresser i stadig økt alkoholsalg engasjerer seg i folkehelsespørsmål. Alkoholindustrien gjør alt de kan for å unngå regulering og bruk av alkoholpolitiske virkemidler der de opererer og da bør de ikke bli invitert inn til møter med WHO, sier Ida Oleanna Hagen. 

FORUT har et eget fagprosjekt, Alcohol, Drugs and Development, som har fokus på å redusere alkoholskader i samarbeidslandene og dermed bidra til en bedre samfunnsutvikling. Som en del av prosjektet er FORUT engasjert i den globale alkoholpolitikkalliansen og i nettverksarbeid rund alkohol som utviklingsspørsmål. 

Lenker: 

Pressemelding fra Foundation for Alcohol Research and Education: https://fare.org.au/106-community-leaders-call-on-world-health-organization-to-stop-closed-door-meetings-with-alcohol-lobbyists/ 

Åpent brev til WHO: https://fare.org.au/who-open-letter/ 

Siste nyheter