Helsekutt i bistanden: – Norge tar av ledertrøya

FORUT advarer om alvorlige konsekvenser av store kutt i helsebistanden i revidert nasjonalbudsjett, og særlig at Norges satsing på bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer skrinlegges. – Norges bidrag har i mange år gjort en vesentlig forskjell i det globale helsearbeidet. Det er utrolig trist å se at regjeringen nå tar av seg ledertrøya, sier generalsekretær Ida Oleanna Hagen. 

– Pandemien har vist hvor viktig det er å bygge ut helsetjenester i fattige land. Smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer henger sammen og må bekjempes samtidig, sier Hagen. 

– I lang tid har Norge hatt en lederrolle på global helse og sørget for langsiktighet og stabilitet i dette arbeidet. WHO har lent seg mye på Norge i å kunne bistå verdenssamfunnet med kompetanse og verktøy for at land i det globale sør skal kunne bygge systemer for god folkehelse, herunder psykisk helse, og som setter folkehelse foran næringsinteresser i regulering av tobakk, alkohol, forurensing med mer. Det er et alvorlig tilbakeslag at Norge nå kutter i støtten.  

Helsekutt på en halv milliard 

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett skal det tas penger fra den internasjonale bistanden til å finansiere flyktningtiltak i Norge. Helsebistanden kuttes med hele 470 millioner kroner. Verdens helseorganisasjon mister i tillegg 118 millioner, noe som vil si en halvering av bidraget. Også arbeid for menneskerettigheter, sivilt samfunn og likestilling opplever store kutt. 

Over mange år har WHO og Norge arbeidet for at ikke-smittsomme sykdommer som psykisk uhelse, diabetes, kreft og hjerte- og karsykdommer skal få sin rettmessige plass i det globale helsearbeidet, siden disse tar flere liv enn de smittsomme sykdommene.  

Norge anerkjent for NCD-strategi 

Det er bygget opp viktig kompetanse på dette i norsk forvaltning og i sivilsamfunnsorganisasjonene. Norge har også høstet stor anerkjennelse for å være først i verden med å lansere en egen strategi for ikke-smittsomme sykdommer (NCD) i utviklingspolitikken. 

– Erkjennelsene settes til side og vi får ikke høstet bedre helse og bedre liv ut av det arbeidet som har blitt lagt ned over mange år. Det vil få alvorlige konsekvenser og er et stort tilbakesteg i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål, sier Hagen. 

Norge inngikk så sent som i april en avtale med WHO og Ghana om å investere i bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer for å kunne nå bærekraftsmålet om god helse innen 2030. 

– Hva skjer med dette arbeidet nå? Kan statsministeren løpe fra disse avtalene? spør Hagen. 

Alvorlige kutt i krisetid 

Den globale økonomiske krisen forverres dag for dag. Den forverrer allerede store kriser på fattigdom, menneskerettigheter, politisk uro og klima.  

– Kuttene, og spesielt tidspunktet de kommer på, er helt uforståelig. Jeg kom nylig tilbake fra Sri Lanka, som er et svært grelt eksempel på at når alle kriser treffer samtidig, skaper det sult og utrygghet for de som hadde minst fra før, sier Hagen.

Siste nyheter