Viktig engasjement i Elverum – bli med DU også!

FORUT er takknemlige for alt engasjement og støtte til det arbeidet vi driver i Asia og Afrika, fra både skoler, bedrifter og privatpersoner over hele landet.

DU kan bli en del av denne innsatsen gjennom www.forut.no/skolelopet www.forut.no/barn http://www.forut.no/bedrift og ikke minst:

Er du en privatperson kan du bli med i vår innsats som fadder http://www.forut.no/fadder

Elverum Ungdomsskole viderefører et flerårig samarbeid med FORUT

Denne uka har 600 elever på Elverum Ungdomsskole hatt undervisning med FORUT om vårt samarbeid for utvikling for barn og unge i India og Sri Lanka. Bildet øverst i saken viser 10.trinn som nå er klare til innsats på skolens aksjonsdag fredag 28.april.

Gode erfaringer

Elverum Ungdomsskole melder at de har gode erfaringer gjennom flere års samarbeid med FORUT, og at det er grunnen til at samarbeidet nå videreføres i tre nye år.

Det betyr årlige undervisningstimer og en egen aksjon for å støtte arbeidet med klimakunnskap i skoler nord på Sri Lanka, plastrydding langs utvalgte strender og økonomisk hjelp til barn som dropper ut av skolen som følge av ekstrem fattigdom.

I tillegg går en del av pengene fra Elverum Ungdomsskole til krisetiltak for jenter i millionbyen Bangalore sør i India. Disse jentene er reddet ut av overgrep og barnearbeid, og får tilbud om trygge bosteder, skole og utdannning.

Takk for all energien i samarbeidet!

FORUT bruker tid og krefter i mange undervisningstimer på flere skoler hver vår og høst, og henter samtidig mye inspirasjon og ressurser fra dette skolesamarbeidet.

FORUT tilbyr undervisning og informasjon så langt det er kapasitet til dette, og har fortsatt plass til flere ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker et slikt samarbeid.

Dette engasjementet i skolene gjør at FORUT får enda større inntekter og muligheter til å hjelpe i områder preget av mye fattigdom og mangel på framtidsmuligheter for barn og unge.

Bildet over er fra Bangalore og vår partnerorganisasjon APSA, som driver et omfattende arbeid i mange av slumrområdene i byen. APSA driver også krise- og omsorgssenteret Suraksha litt utenfor byen, der omlag 40 jenter til enhver tid får beskyttelse og oppfølging etter erfaringer med barnearbeid og overgrep.

APSA er blant partnerorganisasjonene til FORUT som kan få til enda mer innsats sammen med nye skoler i Norge.

Ta kontakt med oss i FORUT, så kan vi få til noe bra sammen!

Siste nyheter