Terje Heggernes hedret på Sri Lanka

Parlamentet på Sri Lanka har tildelt Terje Heggernes og FORUT en pris som takk for innsatsen for landet gjennom mange år.

Heggernes var FORUTs første generalsekretær fra 1981, og var siden stedlig representant på Sri Lanka fra 2005 til 2008. Han jobber nå som rådgiver i bistandsorganisasjonen og var på Sri Lanka med en studiegruppe med norske FORUT-faddere da han ble overrasket med hederen.

– Jeg er takknemlig og stolt over å motta prisen. Den betyr i første rekke en anerkjennelse for hva FORUT har betydd i Sri Lanka. Vi har en lang historie i landet og prisen deles med alle i Norge og Sri Lanka som har aksjer i suksessen, sier Heggernes.

Fortsatt mye ugjort

– Samtidig er dette en påminnelse om at jobben ikke er ferdig. Regjeringen og NORAD ønsker å kutte i støtten til Sri Lanka, men det er for tidlig. Her er det blant annet titusener av krigsofre som lever på vent som følge av at de fortsatt ikke kan reise tilbake til sine hjemsteder de opprinnelige flyktet fra. Omfattende misbruk av rusmidler er svært ødeleggende for utviklingen, og det er mangel på arbeidsplasser, brudd på menneskerettigheter, overgrep mot kvinner og korrupsjon. Dette er bare noen områder som må adresseres og hvor sivilsamfunnet fortsatt kan ha en viktig rolle, sier Heggernes.

Det er spesielt nord på øya, der Tamiltigrene (LTTE) holdt et jerngrep om befolkningen gjennom mer enn 30 år med borgerkrig, at det fortsatt er store behov for gjenoppbygging og hjelp til fattige flyktninger. Her merkes det lite til at turismen i sør øker og at Sri Lanka nå regnes som et mellominntektsland.

50 år siden oppstarten

I år er det 50 år siden ungdomsorganisasjonen NGU, nå FORUTs eierorganisasjon Juvente, startet et solidaritetsprosjekt med ungdom på Sri Lanka. I 1981 ble FORUT opprettet på Gjøvik med egen tilstedeværelse på den asiatiske øya.

– Det var spesielt og overraskende å bli påminnet om at jeg som 16-åring deltok på mitt første landsmøte i NGU i Bodø og var med på å gjøre et enstemmig vedtak om å vise praktisk solidaritet med ungdom på Sri Lanka. Cey-Nor-prosjektet så dagens lys! Et unikt vedtak i en norsk ungdomsorganisasjon om å starte båtbygging i Jaffna.

FORUTs arbeid i Sri Lanka har vært svært omfattende med samfunnsutviklingsprosjekter, nødhjelp og rehabilitering av internflyktninger samt omfattende deltakelse etter tsunamien som rammet Sri Lanka i 2004.

– Jeg er spesielt stolt av at vår tilstedeværelse i Sri Lanka har ført til opprettelsen av mange lokale sivilsamfunnsorganisasjoner. Noen av disse partnerne gjør nå det praktiske utviklingsarbeidet som finansieres fra Norge av NORAD, FORUT-faddere og støtte fra næringslivet, sier Heggernes.

Plakett fra statsministeren

Det var 10. mars at statsråd Vasantha Senenayake, på vegne av statsministeren, overrasket Terje Heggernes og gruppen med FORUT-faddere med hederen. Heggernes fikk en plakett utstedt av statsminister Ranal Wickramasinghe. Følgende tekst sto på plaketten:

This award is presented to express our deep appreciation of your 45 years of commitment to sustainable social development in Sri Lanka, your leading role in establishing FORUT, ADIC and 4U, your guidance and support to Healthy Lanka and four other partnerorganisations, and your valuable contribution to development in Sri Lanka.

Presented by
HONURABLE RANIL WICKRAMASINGHE
Prime Minister of Parliament of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
at The Parliament of Sri Lanka
on 10th March 2017

Bildet viser Terje Heggernes med Shakya Nanayakkara fra NGO-sekreteriatet på Sri Lanka.

Siste nyheter